We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Informe diferencial RGU-2

on .

1.- Resum:

Les instal·lacions elèctriques actuals i noves normatives exigeixen molt més a les proteccions diferencials. En aquest article un tècnic convidat explica el nou equip RGU-2, preparat per a aquests reptes, així com estalviar en el manteniment de les instal·lacions.

RGU-2
RGU-2

2.- Introducció:

Les instal·lacions elèctriques actuals disposen cada dia més d'equips receptors que incorporen electrònica, per no dir la majoria

Els receptors que incorporen electrònica influeixen en la instal·lació elèctrica de varies formes:

 • Generen distorsió harmònica en el corrent que consumeixen.
 • Generen fuites de corrent, a la freqüència de xarxa de 50 Hz i a més alta freqüència, en condicions normals de funcionament.
 • En el moment de connexió a l'alimentació elèctrica generen una punta de corrent de fuita.
 • En cas d'un error d'aïllament, el corrent de fuita pot no ser sinusoïdal, per exemple polsant.

Exemples d'equips que incorporen electrònica:

Ordinadors, llums de baix consum, vitroceràmica, rentadora, rentaplats, microones, carregadors de mòbil, equips d'aire condicionat, carregadors de vehicles elèctrics, assecadora, màquines eines...

Tots aquests receptors generen en condicions normals de funcionament corrents de fuita en la instal·lació elèctrica i això provoca que les proteccions diferencials siguin més susceptibles de disparament.

3.- Diferencial RGU-2

El nou equip RGU-2 ens aporta els següents detalls tècnics que ens ajuden a tenir una instal·lació protegida i alhora que no es produeixin disparaments intempestius de la protecció diferencial, per tant, més garantia de subministrament.

Marge de disparament:

La norma de fabricació de diferencials estipula que el marge de disparament ha d'estar entre el 50 i el 100% de la sensibilitat, per exemple un diferencial de 30 mA s'ha de disparar entre 15 i 30 mA.

Què passa si tenim un diferencial que la seva sensibilitat de disparament està en 16 mA, i una altra en 25 mA?

 • Els dos diferencials compleixen amb la legislació vigent.
 • El primer dispararà abans que el segon.
 • Si a més, afirmem que una instal·lació, sense cap avaria, té sempre un corrent de fuita, el primer sempre serà molt més sensible al disparament.
 • Si també tenim que en el moment de la connexió de l'alimentació elèctrica apareix un transitori de corrent de fuita, és molt més fàcil que el més sensible dispari abans que l'altre.

Què ens aporta el RGU-2:

 • El seu marge de disparament està comprès entre el 85 i el 100% de la seva sensibilitat.
 • Per tant, ens aporta més garantia de subministrament, més robustesa i fiabilitat.
Marge de disparament 
Sensibilitat 
 diferencial [mA] 
Diferencial 
 estàndard [mA]
Diferencial 
 RGU-2 [mA]
30 15 - 30 25 - 30
300  150 - 300 255 - 300
500 250 - 500 425 - 500
1000 500 - 1000 850 - 1000

 

Classe de diferencial:

Els diferencials més habituals que s'instal·len són els de classe AC, però només detecten corrents de fuita alterna de 50 Hz. Per tant, no són els adequats per instal·lar quan existeixen receptors que incorporen electrònica.

Aquests equips tenen marcat el símbol:

Clase AC

El RGU-2 és un equip capaç de detectar corrents de fuita alterns i polsants, això es classifica com a classe A.

Els equips classe A tenen marcat el següent símbol:

Clase A

Per tant el RGU-2 ens aporta més seguretat a la nostra instal·lació, ja que és capaç de detectar un corrent de fuita tan altern com polsant.

Sensibilitat amb la freqüència:

Un altre detall important és saber com es comporta, amb la freqüència, el diferencial. Els diferencials normals són sensibles al corrent altern de 50 Hz, això seria suficient si a la instal·lació no hi hagués receptors amb electrònica.

El RGU-2 a més de ser sensible al corrent de 50 Hz, és menys sensible als corrents de freqüència superior. Això a primera vista podria semblar que no és bo en vistes a la seguretat elèctrica, però no és cert del tot.

Hem de tenir present que:

 • Els receptors que incorporen electrònica generen fuites de alta freqüència.
 • El cos humà és més sensible a 50 Hz que a 500 Hz, això vol dir que a més freqüència es necessita més corrent per produir els mateixos efectes.

La norma internacional IEC 479-2 indica els valors de corrent que pot suportar una persona en funció de la freqüència del corrent. El diferencial RGU-2 ajusta la seva sensibilitat als límits que estableix la norma de seguretat.

Un altre factor important que es dedueix de la resposta davant l'alta freqüència és que redunda en una millor immunitat als salts intempestius, ja que, si a més freqüència menys sensibilitat, implica en el fons que el diferencial és més robust a les pertorbacions transitòries que ens poden arribar per la pròpia xarxa elèctrica.

Concepte de la Ultraimmunització:

El RGU-2 és un diferencial Ultraimmunitzat! Però què vol dir això, i què aporta a la nostra instal·lació?

Popularment es coneix els diferencials ultraimmunitzats  aquells que no disparen per falses alarmes, o que els costa molt saltar intempestivament.

D'on surten aquestes qualitats?, doncs bàsicament de les dades que ja hem descrit i que resumim una altra vegada:

 • Marge de disparament entre 85%-100% de la sensibilitat.
 • Resposta en freqüència, en concret a la reducció de la sensibilitat quan aquesta augmenta.
 • Més immunitat als transitoris de la xarxa.

Altres característiques del RGU-2:

El nou RGU-2 ens aporta les següents característiques:

 • Visualització clara i senzilla, mitjançant barra de leds o amb indicació del valor exacte de fuita a la pantalla LCD.
 •  Àmplia gamma de toroïdals externs.
 • Sensibilitat d'ajustament: 30, 100, 300, 500 mA, 1, 2, 3, 5 A.
 • Temps de disparament ajustable: Instantani, Selectiu, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5 segons.
 • 2 Sortides a relé per indicació de prealarma i alarma.

Conexionado RGU-2

Amb totes aquestes característiques, ens permet utilitzar el diferencial RGU-2 per a una infinitat d'aplicacions, tan per instal·lar en capçalera, en subquadres i en la protecció final de càrregues, com servint per a xarxes en règim de neutre TT, TN-S i IT, siguin monofàsiques com trifàsiques amb i sense neutre.

 

Joan Romans Artigas
 Enginyer Electrònic
 Enginyer Tècnic de Telecomunicacions

Francesc Fornieles Castells
 ffornieles@circutor.es
 Responsable de Mercats - Divisió Qualitat de Xarxa
 Markets Manager - Power Quality Division

 

 

Més informació.

CIRCUTOR obre aquí una secció perquè els seus clients i Partners enviïn articles tècnics, sobre la seva experiència amb equips i software de CIRCUTOR
 Els articles hauran de tenir un adequat nivell tècnic, perquè compleixin un mínim d'informació explicativa i puguin ser publicats.

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT