We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Les 3 regles essencials per a la selectivitat en proteccions diferencials

on .

Cómo evitar penalizaciones por máxima demanda

Una part important de disparaments intempestius en una instal·lació és deguda a una falta de coordinació de selectivitat entre les proteccions diferencials. Amb una bona pràctica d'instal·lació podrem solucionar una gran part dels disparaments de proteccions diferencials. 

La selectivitat de les proteccions diferencials ha de ser tant horitzontal com vertical. En aquest article abordarem les tres regles essencials per a la selectivitat vertical.

Per garantir la correcta selectivitat vertical s'ha de complir tres condicions:

  • Selectivitat amperimètrica.
  • Selectivitat cronomètrica.
  • Selectivitat de tipus. 

Selectivitat amperimètrica.

Selectividad amperimétrica
 
 

Aquesta condició ha de complir que el valor de sensibilitat del diferencial connectat aigües amunt (I∆1) sigui major del doble de la sensibilitat del diferencial connectat aigües avall (I∆2).

Per exemple, un diferencial amb una sensibilitat de 30 mA (I∆2) podríem posar un diferencial de 100 mA (I∆1) o superior aigües amunt.

Pel sol fet de la selectivitat amperimètrica estaríem complint una de les tres condicions, pel que la selectivitat seria només parcial.

  Esquema Selectividad amperimétrica

 


Selectivitat cronomètrica.

Selectividad cronométrica
 
 

Aquesta condició ha de garantir que un diferencial connectat aigües amunt (t1) no actuï abans que un diferencial d'aigües amunt (t2) per a qualsevol valor de corrent.

Els temps de resposta s'han de mantenir per sota dels temps límit de seguretat.

Conjuntament amb la selectivitat amperimètrica aconseguirem una selectivitat total.

  Esquema Selectividad cronométrica

 


Selectivitat de tipus.

Selectividad de tipo
 
 

Per garantir la selectivitat vertical, el tipus o classe de diferencial aigües amunt ha de ser superior o igual al diferencial instal·lat aigües avall.

Degut a la major exigència en les proteccions diferencials de les instal·lacions, es requereix cada cop més proteccions tipus A i tipus B, pel que cal respectar la selectivitat vertical segons el tipus instal·lat aigües avall.

  Esquema Selectividad de tipo

 


Selectividad vertical

Els diferencials RGU-2, RGU-10, RGU-10B i CBS4 de CIRCUTOR ens permeten adaptar-nos als requeriments de selectivitat per a qualsevol instal·lació. Així, ens podem ajustar fàcilment tant als paràmetres de sensibilitat com de temps necessaris.

Protección diferencial CIRCUTOR

Amb un únic diferencial podem protegir des d'una simple càrrega, un subquadre o una connexió de servei general. Tot això, afegit a la seva ultraimmunitat i altes prestacions (prealarma, display i comunicacions), fan que els diferencials CIRCUTOR siguin l'opció ideal per a tot tipus d'instal·lacions.

 

Francesc Fornieles Castells

Responsable de Mercats - Divisió Gestió Energètica i Qualitat de Xarxa
Markets Manager - Energy Management and Power Quality Division 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT