We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Auditories de la Directiva d'Eficiència Energètica: obligació per a empreses i oportunitat per al sector

on .

 

La Unió Europea, mitjançant la Directiva 2012/27/UE del 25 d'octubre de 2012, va marcar com a data límit el 5 desembre de 2015 per a que les empreses dels països membres realitzin auditories energètiques de forma independent, per experts qualificats i/o acreditats. Aquesta Directiva és d'obligat compliment en tots els països membres, i les sancions administratives per no realitzar en temps i forma les auditories energètiques poden ser des de 300 € fins 100.000 €, sense menyscabament d'altres responsabilitats civils o penals.

Concretament les empreses obligades són:

  • Empreses de més de 250 empleats i que facturin més de 50 milions d'euros anualment.
  • I empreses que tinguin un balanç anual general de 43 milions d'euros.

Tanmateix, la Directiva indica la necessitat de que els estats membres fomentin les auditories energètiques en les Pimes. També detalla mecanismes de finançament i subvenció per a accions d'auditoria, formació i accions de millora en eficiència energètica. L'objectiu és que cada estat membre s'alineï amb el pla estratègic d'Energia 2020 de la Unió Europea.

Com podem cumplir amb la Directiva d'Eficiència Energètica en les nostres instal·lacions?

Tal com diu la Directiva, existeixen diversos passos que hem de fer per complir la llei:

  • Realitzar les auditories en temps i forma. Comptar amb un partner clau en aquesta matèria és fonamental: les Empreses de Serveis Energètics realitzen aquí un paper primordial, que junt amb CIRCUTOR ofereixen línies de col·laboració obertes que poden ser consultades des de la nostra xarxa comercial.
  • Comprovar que les propostes del projecte d'eficiència energètica s'ajusten a la realitat de la nostra instal·lació, valorant la inversió, el retorn econòmic i la qualitat de la proposta. Aquí es mostren diversos projectes de millora en eficiència energètica ja publicats.
  • Informar i formar als usuaris finals de les instal·lacions. Els hàbits de consum dels usuaris juguen un paper important en tot projecte d'eficiència energètica i el seu adequat compliment. Aquesta informació i formació no ha de ser puntual, sinó de forma periòdica, degut als avenços tecnològics, rotació de personal, i hàbits canviants en els estils de vida. Des de CIRCUTOR portem un programa continu de formació en les diverses àrees d'eficiència energètica, ja sigui de forma presencial o online.

Beneficis de la Directiva Europea per a les empreses i l'economia

Gràcies a la Directiva, hi haurà beneficis econòmics per major eficiència en les empreses que realitzen les auditories i millores d'eficiència energètica. Altres empreses que també es beneficiaran de forma directa són:

  • Empreses de serveis energètics que tinguin línies de treball en matèria d'auditoria energètica i tècnics adequadament formats i certificats, segons indica la llei.
  • Empreses d'instal·lació i enginyeries que dissenyin, implantin i donguin seguiment a les millores d'eficiència energètica, per complir els objectius.
  • Empreses de distribució de material elèctric amb personal qualificat, capaçes d'oferir serveis de valor afegit en el camp de l'Eficiència Energètica.

Tant si és una empresa obligada al compliment de la Directiva Europea, com de serveis energètics, instal·ladora o distribuïdora de material elèctric, pot comptar amb CIRCUTOR com a partner per complir la llei i obtenir els beneficis de l'Eficiència Energètica.


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT