We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Real Decret 56/2016, oportunitat per al sector

on .

 

Quin equip he d'instal·lar per complir-lo?

Situació inicial

El passat 13 de Febrer de 2016 es va publicar a Espanya el Real Decret 56/2016, essent aquest una transposició de la Directiva Europea 2012/27/UE. Aquest nou decret pretén complir amb els objectius de gestió energètica marcats per la zona Euro per al 2020.

El principal objectiu dels estats membres és l'anomenat 20+20+20, el qual defineix tres clars objectius:

 OBJECTIU ANY 2020
FN-RealDecreto-down

Disminució del
20%
del consum energètic
   
Disminució del
20%
d'emissions
   
Disminució del
20%
en energies renovables

 

Les grans empreses amb més de 250 empleats o facturació superior a 50 M€ o, balanç general superior a 43 M€, i les grans societats estan obligats a complir amb el Real Decret. Aquestes disposen de dues alternatives per a la consecució dels objectius marcats:

 • Realització d'una auditoria energètica segons s'estableix en l'apartat 3 de l'article 3.
 • Instal·lació d'un Sistema de Gestió Energètica (SGE), en línia amb les normes internacionals tals com l'ISO 50001, sempre que inclogui una auditoria energètica.

Dissenyats per complir amb el Real Decret 56/2016

La Solució

Com hem vist anteriorment, el nou Real Decret 56/2016 estableix la possibilitat d'instal·lar un Sistema de Gestió Energètica (SGE) per al registre, verificació i representació de dades reals de consum energètic i emissions.

Normalment, per a la implantació d'un SGE és necessària una alta inversió en equips de mesura d'energia, a més del cablejat de comunicacions, junt amb la instal·lació d'un software control en el servidor de l'empresa, essent aquest el principal responsable de la monitorització i gestió de la informació reportada per cadascun  dels equips que formen el sistema.

CIRCUTOR ofereix una revolucionària solució a través de l'ús dels nous analitzadors de xarxes CVM-B100 i CVM-B150 amb funció SGE integrada. És a dir, aquests analitzadors incorporen internament un Sistema de Gestió de l'Energia sense necessitat d'instal·lar cap component extra.

Aquests equips disposen d'un port Ethernet per accedir directament des de qualsevol PC per registrar més d'un any de dades d'energia, emissions de CO2 i hores de funcionament. A més, el sistema SGE incorpora un potent software integrat per monitoritzar qualsevol variable en temps real, registrar-la i mostrar-la tant en format gràfica com taula per a ser exportat en diferents formats. El seu sistema intern d'alarmes assegura la detecció de qualsevol incidència, podent ser enviada per e-mail per a una ràpida solució.

Analitzador + Software de gestió energètica integrat

Analitzadors de xarxes CVM-B100/B150

Els analitzadors CVM-B100/B150 amb el mòdulo datalogger, són equipes per a instal·lació en panell, amb dimensions de 96x96 mil·límetres i 144x144 mil·límetres respectivament, amb software integrat per a la Gestió Energètica (SGE) segons les noves normatives o requeriments del mercat. Aquests equips disposen d'una gran precisió en la mesura, podent realizar anàlisi d'innombrables paràmetres elèctrics, així com la descomposició harmònica en tensió i corrient, fins l'ordre 50.

Software de gestió integrat (SGE). Compatible amb diversos navegadors web (Firefox, Chrome, Safari...)
Software de gestió integrat (SGE). Compatible amb diversos navegadors web (Firefox, Chrome, Safari...)

Els nous analitzadors disposen d'un nou entorn de visualització gràfica gràcies a la seva pantalla VGA, a través de la qual l'usuari podrà gaudir d'un nou concepte d'analitzadors de xarxes basats en la sevas interface SCV (Slide, Choose & View), amb un exclusiu disseny de CIRCUTOR.

Algunes de les característiques més destacades són:

 • Software SGE integrat (a través del mòdul datalogger).
 • Accés via navegador web (Web server integrat).
 • Emmagatzemament de dades durant més d'un any.
 • Mesura d'energia consumida i generada (alta precisió en Classe 0,5S).
 • Mesura d'emissions de CO2 (total i per tarifa)
 • Mesura de costos en EUROS o altra moneda (total i per tarifa)
 • Registre d'hores de funcionament per a tasques de manteniment.
 • Mesura de més de 500 paràmetres elèctrics.
 • Protecció frontal IP 65 (amb junta d'estanquitat)
 • Punt de comunicacions Ethernet i RS-485 (Modbus RTU/BACnet).
 • Pantalla VGA amb gran resolució i color amb pantalles personalitzables.
 • Modular (possibilitat de connectar fins a 3 mòduls d'expansió + datalogger).
 • Botons de desplaçaments tàctils.
 • 3 Tarifes (seleccionables per entrada digital o per comunicacions RS-485).
 • 2 Sortides a relé per a alarmes.
 • 2 Sortides a transistor per a alarmes o generació d'impulsos.
 • 2 Entrades per a selecció de tarifes o gestió d'estats lògics.

Aplicació

On s'instal·len els analitzadors?

On s'instal·len els analitzadors?

Més característiques:

Comptatge d'energia

 • Comptatge d'Energia elèctrica (consumida i generada)
 • Comptatge de pulsos (Aigua, Gas, Calor, etc.)
 • Comptatge d'emissions de CO2
 • Comptatge d'hores de funcionament (manteniment preventiu)
 • Comptatge d'EUROS

Gestió d'alarmes

 • Disposa de 4 sortides per a la gestió d'alarmes + enviament de correus electrònics.

Traçabilitat

 • L'equip registra internament fins a 500 variables durant més d'un any.

Realització i enviament d'informes de consums a través de PowerStudio Scada:

 • A través de PowerStudio Scada es poden generar informes de despeses energètiques i enviar-los automàticament a diferents departaments per realitzar accions de previsió de despeses.

Mòdul datalogger

Mòdul datalogger

Dota l'equip de memòria:

 • Amb registres de fins a un any (més de 500 variables) 
 • Webserver integrat (via IP) amb accés mitjançant navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) a PowerStudio integrat o mitjançant peticions via XML per a la seva lectura i configuració.
 • Capaç de reportar totes les dades monitoritzades i registrades a un PowerStudio superior.
Fins a 4 mòduls d'expansió acoplables

Mòduls de comunicacions

Mòduls de comunicacions

Adapta l'equip a múltiples protocols:

 • Modbus TCP (bridge)
 • LonWorks
 • Profibus
 • M-Bus

Mòduls d'entrades / sortides

Mòduls d'entrades / sortides

Controla la teva instal·lació i processos:

 • 8 sortidess de transistor + 8 entrades digitals
 • 8 sortides de relé + 8 entrades digitals
 • 8 sortides + 4 entrades analògiques (0/4 ... 20 mA)

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT