We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Projecte Kenya

on .

 

Autosostenibilitat en el cor de la Sabana

El passat mes de setembre de 2015, un equip d'enginyers de la consultora especialitzada en energies renovables SULMAG, es va desplaçar al projecte d'ADCAM en el Masai Mara (Kenya) per realitzar la instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic a través d'una microxarxa, que permet oferir electricitat amb tecnologia 100% renovable a l'escola "Mara Vision School", la residència d'estudiants i el campament de turisme solidari que estan gestionats per la comunitat Masai.

L'escola "Mara Vision School" es va iniciar el 2011 i ubicada en el cor de la Sabana està pensada per oferir escolarització infantil i primària a més de 300 nens Masai.

Disposa d'una residència on els alumnes provinents de zones més allunyades poden allotjar-se rebent manutenció completa i participant en activitats extraescolars. L'escola destaca pel seu alt nivell adaptat a la cultura Masai.

L'eco-lodge disposa de totes les comoditats necessàries per al turisme i un dels seus punts forts i atractius és estar ubicat al costat de l'escola i de la Manyatta Masai (poblat), la qual cosa permet una experiència única d'interacció amb la comunitat.


Amb la finalitat d'aconseguir l'autosostenibilitat del projecte educatiu a llarg termini, s'ha construit un campament solidari on els mateixos guerrers masai introdueixen els visitants en els seus costums, paisatges, fauna i estil de vida.


art-proyecto-kenia2

Dades del projecte

S'ha dissenyat un sistema elèctric alimentat amb energia solar fotovoltaica que permet a les instal·lacions existents (escoles, residències i campament) poder tenir energia elèctrica, ja que no existeix subministrament energètic a la zona, amb el valor afegit que aquesta energia prové al 100% de fonts renovables i netes. Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica centralitzada, coneguda com a microxarxa solar que permetrà optimitzar els recursos invertits, ja que s'ha instal·lat un únic punt de generació per a la posterior distribució mitjançant una petita xarxa als punts de consum.

Això permet disposar d'un sistema de qualitat equivalent a una xarxa elèctrica local, implicant als usuaris en la gestió i l'ús racional de l'energia. El consum estimat és de 24.000Wh/dia i el sistema s'ha dimensionat per disposar de 3 dies d'autonomia.

La microxarxa solar està formada per: 10 kW de mòduls solars com a camp generador (40 mòduls de 250 W), un camp de bateries OPzV de 2830 Ah de capacitat per a l'emmagatzematge de l'energia.

Els dispensadors de CIRCUTOR: La solució perfecta per a la gestió de microxarxes.

Per evitar un mal ús de la instal·lació s'han instal·lat dispensadors d'energia de CIRCUTOR en els diversos recintes d'ús d'electricitat, que permet que els usuaris sàpiguen quanta energia tenen disponible.

Els dispensadors d'energia asseguren una llarga vida útil al sistema, ja que permeten configurar de forma independent per a cadascuna de les línies existents la potència màxima assolible i l'energia total disponible diàriament gràcies al concepte patentat per TramaTechnoambiental anomenat EDA (Energia Diària Assegurada).

Amb els dispensadors de CIRCUTOR, s'ha assegurat la no caiguda del sistema per una connexió excessiva de potència instantània i la no descàrrega del banc de bateries des d'alguna de les línies per un inadequat ús del sistema.

art-proyecto-kenia3

Cada dispensador, té configurada una potència i una energia diària assegurada en funció de les necessitats de cada punt de consum. Per exemple citar que cada tenda del lodge disposa d'un dispensador per mitjans del qual l'usuari pot saber quanta energia tenen disponible. El control i la gestió del software estan portats pel personal local destinat a tal efecte, que SULMAG va formar durant la implementació del projecte als qui mitjançant la connexió en remot podran supervisar-ne l'ús adequat i donaran assistència constant a l'equip local.

La configuració i gestió dels dispensadors es realitza a través del DISPENSER-SOFT, un software que permet crear una extensa base de dades en la qual figuren tots els usuaris i dispensadors de la microxarxa. Un cop creats i configurats tots els dispensadors, usuaris, paràmetres energètics, tarifes, etc. el software grava en targetes RFID tota la informació.

Els beneficis per al projecte i la comunitat són innombrables, des de la creació d'una aula d'ordinador per als alumnes d'ADCAM Mara Vision School, passant per la projecció de pel·lícules per als més petits o l'impecable enllumenat del campament.


El Dispenser de CIRCUTOR és un comptador monofàsic/trifàsic amb funció de dispensador d'energia elèctrica per al control de la demanda. Les dues funcions que realitza són les de controlar la potència màxima permesa, així com la de regular el consum energètic diari dels usuaris d'una microxarxa permanentment alimentada. Amb els quatre modes de treball que porta incorporat, permet la màxima optimització energètica de la microxarxa. A més, permet a l'usuari la gestió intel·ligent de l'energia disponible en xarxes la generació de les quals és limitada o polsant tals com les realitzades amb fonts d'energies renovables. Inclou un interruptor general que actua com a control de màxima potència a més d'un relé auxiliar que pot ser emprat per a la connexió o desconnexió de consums no essencials. 


 

  Més informació: Energies renovables
 
  Fitxa de producte: Sèrie Dispenser
 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT