We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Tranquilitat per a la vostra vivenda

on .

 

Eviteu interrupcions de servei amb alt cost econòmic

Prevenir a la vostra llar les indesitjables conseqüències relacionades amb el tall de subministrament elèctric, és possible. Les interrupcions inesperades degudes a disparaments intempestius de l'interruptor diferencial en vivendes, poden generar elevades pèrdues econòmiques. L'equip de protecció diferencial REC3 de CIRCUTOR, ofereix la solució ideal a aquest problema gràcies al seu sistema de detecció de fuites i reconnexió automàtica.

En la majoria de vivendes d'avui en dia, és comú disposar d'equips i béns susceptibles de patir algun deteriorament o pèrdua completa en cas d'interrupció del servei elèctric, encara que només siguin unes poques hores. Aliments en el frigorífic, peixeres, piscines, portes de garatge, alarmes o la connexió a internet de les nostres cases són alguns exemples. En segones residències o locals poc freqüentats, les conseqüències poden ser encara pitjors si el tall elèctric es perllonga dies o setmanes. En aquests llocs, un tall de servei elèctric pot causar deterioraments si les aturades afecten a equips com recs automàtics, càmares frigorífiques, bombes de piscina o l'enllumenat exterior.

Què proporciona REC 3 de CIRCUTOR?

REC 3 és un interruptor diferencial de reconnexió automàtica, amb la capacitat de restablir de forma autònoma el servei a la instal·lació en cas de disparament intempestiu. Disposa d'un sistema que, després d'una desconnexió per disparament, realitza una mesura per comprovar l'existència d'un corrent de fuita. Si no és produeix, inicia el rearmament restablint el servei elèctric a la normalitat. Si la fuita persisteix, REC3 realitza fins a 3 intents de reconnexió, després de les quals, queda bloquejat i ha de rearmar-se manualment. L'equip disposa de dos LED que indiquen el seu estat en tot moment. A més, la gamma de productes REC3C disposa de dos contactes de sortida que permeten comunicar l'estat del diferencial a altres aplicacions. REC3 també és especialment útil en instal·lacions de difícil accés i disperses geogràficament, com antenes de comunicació o estacions meteorològiques, així com en processos productius crítics del sector industrial o serveis.

En definitiva, davant d'esdeveniments que poden causar disparaments inesperats de l'interruptor diferencial, com tempestes o altre tipus de fallades d'aïllament ocasional, REC3 és la protecció diferencial que us assegura la reconnexió del subministrament elèctric, cuidant així els béns i equips durant la vostra absència.

 

Més informació:  Interruptor diferencial reconnectador automàtic. Sèrie REC3/REC3C

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT