We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

1er fabricant certificat en STG-DC Test per a concentradors PLC PRIME

on .

CIRCUTOR s'acaba d'establir com a primer fabricant de Concentradors PLC amb tecnologia PRIME, en superar les proves de conformitat en la capa funcional i de comunicació del sistema de telegestió, mitjançant el protocol d'assaig STG-DC Test establert i normalitzat per IBERDROLA.

Aquesta certificació s'ha realitzat en laboratori de certificació DNV-GL, la trajectòria del qual el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com a l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

L'obtenció d'aquesta certificació pel Concentrador SGE-PLC1000 és un pas més cap a l'estandardització i interoperacional del sistema PRIME present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

Amb el mateix objectiu el Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperacionalitat a l'Institut Tecnològic de l'Energía ITE, amb la finalitat d'avaluar el seu comportament mitjançant la connexió de 352 comptadors de diferents fabricants, havent obtingut com a resultat un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% i en topologia del 100%.

Mitjançant aquestes accions de disseny, homologació, avaluació i benchmarking, CIRCUTOR posiciona el seu Concentrador SGE-PLC1000 en termes qualitatius, com  el millor concentrador del mercat.
 Aquests resultats són el reflex de la gran capacitat de desenvolupament i industrialització, i una gran inversió de recursos tècnics, humans i econòmics, totalment alineats amb la seva Missió com a Empresa: Desenvolupament de la innovació i la tecnologia per oferir al mercat elèctric solucions integrals.

   sge-plc1000  

 

 

Concentrador SGE-PLC1000

El concentrador és el dispositiu encarregat de la lectura dels comptadors d'energia connectats a la xarxa de baixa tensió, ja siguin monofàsics o trifàsics.

Típicament ubicat en el centre de transformació i connectat de forma trifàsica a la xarxa de baixa tensió, el concentrador PRIME SGE-PLC1000 o el SGE-PLC50, permeten telegestionar els comptadors, tant si es llegint la informació que aquests ens proporcionen o executant les accions que es poden aplicar sobre aquests tipus d'equips, com per exemple modificar les tarifes, actuar sobre l'element de tall, etc.

Catàlegs:

- Solucions per a la telegestió PRIME: es en

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT