We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

El Concentrador PLC PRIME i la clau del seu èxit

on .

Què suposa per a les distribuïdores elèctriques disposar d'un Concentrador PLC PRIME completament homologat? Quin Concentrador PLC PRIME ha superat amb més èxit les proves independents de l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE)?

En aquest article veurem com, a més de disposar d'una completa homologació, és clau obtenir els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell com l'ITE. Aquestes proves a més estan enfocades als paràmetres que més interessen a les companyies distribuïdores: que el concentrador ofereixi la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui els comptadors intel·ligents.

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000

 

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR
 Completament homologat

Per què estem segurs de què el concentrador CIRCUTOR satisfarà totes les vostres necessitats?

 • Per els resultats a les proves STG-DG Test: 
  • Perquè el concentrador SGE-PLC1000 de CIRCUTOR ha estat ACREDITAT pel laboratori extern DNV-GL (KEMA): La trajectòria de DNV-GL el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

 • Perquè per a CIRCUTOR, la FIABILITAT és un factor clau: El concentrador de CIRCUTOR ha estat el primer concentrador en superar els assaigs amb un 0% d'error en els tests. Oferim al mercat l'equip més robust i fiable, contrastat amb dades totalment externes a la nostra empresa (DNV-GL (KEMA).

 •  Pels resultats a les proves de l'ITE:
   
  • Perquè segons els resultats del test (ITE) CIRCUTOR ofereix el MILLOR CONCENTRADOR DEL MERCAT: El Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperabilitat (Prueba A) a l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), la finalitat del qual és l'avaluació del seu comportament mitjançant la connexió de centenars de comptadors de diferents fabricants per obtenir, d'aquesta manera, un Benchmarking dels actuals concentradors disponibles en el mercat.

El concentrador PLC PRIME està completament homologat.

Amb l'homologació completa del concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR les companyies distribuïdores, disposen d'un equip de màxima fiabilitat i segur a l'hora de recollir les dades i gestionar una xarxa de comptadors intel·ligents.

Aquest concentrador ha aconseguit totes les certificacions requerides per la PRIME Alliance, a més dels diferents assaigs especificats per les diferents companyies elèctriques.

El concentrador PLC PRIME ha superat les proves de conformitat STG-DC de IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA).

Què és el test STG-DC?

El test STG-DC és la prova que assegura la implantació del protocol de comunicacions entre el concentrador i el Sistema de TeleGestió (STG) que usi una companyia elèctrica.

En resum, la prova consisteix en simular un software de telegestió de companyia elèctrica, que realitza una sèrie de peticions al concentrador, i veure el comportament d'aquest concentrador.

interconexion-concentradorInterconnexió de concentrador amb xarxa de comptadors mitjançant PLC i sistemes STG.

Per això, a més d'estar completament homologat, CIRCUTOR ha estat el primer fabricant en superar les proves del test de conformitat STG-DC  per al seu concentrador SGE-PLC1000 amb tecnologia PLC PRIME per a la lectura i gestió de comptadors intel·ligents. Després d'un llarg procés d'homologació establert i normalitzat per IBERDROLA, podem estar orgullosos de comunicar la seva completa certificació per a aplicacions PLC PRIME.

Resum de l'informe del test de certificació de conformitat STG-DC d'IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA) al concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR SGE-PLC1000.

test-certificacion

L'obtenció d'aquesta certificació per al Concentrador PRIME SGE-PLC1000 és un pas més a l'estandardització i interoperabilitat del sistema PRIME, present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

El concentrador PLC PRIME ha obtingut la màxima qualificació a la “prova A” realitzada per l'ITE.

L'assaig de l'ITE intenta reproduir les condicions reals d'una xarxa de distribució elèctrica amb centralitzacions de comptadors, longituds representatives de cablejat, diferents nivells d'atenuació i injecció de soroll atenuant.

Per a CIRCUTOR els resultats obtinguts han estat realment satisfactoris. Concretament en les dues categories més rellevants segons les companyies distribuïdores d'energia elèctrica:

 • SGE-PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex del 100 % en topologia (la millor puntuació del Benchmarking), és a dir: els comptadors s'han mantingut sempre connectats al concentrador durant els dies d'assaig. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Topologia: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 100% 

 disponibilidad-100

 • SGE PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% (>la millor puntuació del Benchmarking). El test de cicles llargs és un test de demanda contínua i repetitiva de corbes de càrrega dels comptadors connectats al concentrador. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Cicles llargs: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 98,95%

disponibilidad-9895

Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME

Resum de Benchmarking comparatiu de Concentradors PRIME mostrant les dues categories més rellevants per a les companyies elèctriques (Columna A: Concentrador PLC PRIME CIRCUTOR). Dades no rellevants eliminades per a una major claredat.

Altres certificacions obtingudes que completen el conjunt d'assaigs requerits per a l'homologació del concentrador són:

 • EN-50065, realitzat pel laboratori acreditat LABEIN. Referent a assaigs de transmissió de senyals per la xarxa elèctrica de baixa tensió a la banda de freqüències de 9-95 kHz (Banda A PRIME).
 • Test PRIME, realitzat per DNV-GL (KEMA). Assegura la interoperabilitat a nivell PRIME.
 • Assaigs mecànics, elèctrics i climàtics realitzats pels laboratoris acreditats APPLUS i LRIC.

Conclusions per a les distribuïdores i companyies elèctriques.

Per realitzar una correcta lectura de la xarxa de comptadors, qualsevol companyia distribuïdora i elèctrica, ha d'assegurar-se que els equips Concentradors PRIME disposin de:

 •  Una homologació completa per la PRIME Alliance.
 •  Els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell.
 •  Que aquestes proves a més estiguin enfocades en els paràmetres que més interessen a les distribuïdores i companyies elèctriques: la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui aquests comptadors intel·ligents.

Com hem vist en el present article, el Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR compleix completament amb aquests requisits.

pdf Descarregar aquest article en format PDF

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT