We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

Treu els diners del banc i posa'ls a la teulada

on .

El sistema, subministrat íntegrament per CIRCUTOR, està format per 66 mòduls fotovoltaics de 240 Wp i 3 inversors monofàsics de 6 kW. Cada inversor converteix l'energia solar captada per 22 mòduls i l'injecta en una de les fases del sistema trifàsic. El control dinàmic de potència -CDP0- assigna una consigna de producció màxima a cada inversor per poder treure el màxim rendiment del sistema sense risc de generar corrent invers en cap fase.

La família Pàmies porta generacions treballant la terra i proveint a la societat de productes d'horta amb la millor qualitat i criteris, com a primera missió. Miquel i Josep Pamies han innovat en producció i oferta de productes durant la seva trajectòria professional, arribant a comptar amb fins a 15 treballadors en els períodes d'alta producció en les 7 hectàrees de treball.
Més informació: http://www.pamiesvitae.com/

Fruit de l'adaptació de les infraestructures de l'explotació agrícola és la construcció de l'actual nau industrial el 2002, on es realitzen tasques de gestió i oficines, recepció, neteja, embossament i encaix de productes agrícoles frescos, conservació en càmeres frigorífiques i expedició de comandes. En l'actualitat compta amb una agrobotiga on s'ofereixen els seus productes frescos i una selecció pròpia de plantes per a infusió i complements nutricionals per a l'autogestió de la salut, que junt amb la producció i venda en hivernacle de plantes vives medicinals, és l'eix de l'últim deceni d'innovació en els serveis a la societat des de l'empresa. Aquesta activitat és promotora de l'impuls a la creació de l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, amb seu a Balaguer, que compta amb l'ús d'instal·lacions de l'empresa per al desenvolupament de part de les seves activitats.

Miquel i Josep Pàmies han destacat durant aquest últims anys pel seu activisme social, combatent frontalment l'ús d'agroquímics i la implantació dels cultius transgènics. I ambdós sempre han mostrat gran interès i han actuat en l'entorn energètic amb fonts renovables, com les inversions realitzades en un pioner assecador solar de plantes medicinals de 10 kW de potència i en un altre posterior de 35 kW recentment ampliat, dissenyat per Ricard Guiu. Essent una de les poques empreses estatals que utilitza l'assecador solar amb un important estalvi energètic i reducció d'impacte en emissions. Ambdós a ple rendiment durant la temporada (8 mesos) de producció de planta medicinal.

noticia-pamies-2

El consum d'energia elèctrica per a les instal·lacions de fred i activitat en la nau industrial i per al sistema de bombament per a aigua de rec en l'explotació agrícola, junt amb unes condicions especials de limitació de la xarxa d'abastiment elèctric, han fet que la família Pàmies comptés des de l'inici de la implantació més generalitzada de generadors fotovoltaics, amb la idea d'invertir i implementar en la millora del subministrament d'energia des del costat tècnic, de seguretat i com a inversió també desenvolupa un destacat paper en la formació en temes d'autogestió de la salut i el disseny en Permacultura, realitzant visites guides, intercanvi de coneixements i tallers de formació.

Des de 2011, un projecte d'instal·lació fotovoltaica dissenyat per l'enginyeria AdeInnova s'ha mantingut a l'espera de l'execució fins a disposar de garanties tècniques i econòmiques que assegurin la viabilitat del projecte. La monitorització durant dos anys dels consums generals d'electricitat i el seu posterior informe aporten la idoneïtat tècnica de comptar amb un generador solar fotovoltaic d'entre 10 i 20 kWp. Al mateix temps des de Pàmies Hortícoles es seguien els avatars de bloqueig governamental i de l'oligopoli energètic al considerat natural i necessari desenvolupament d'un sistema energètic basat en l'estalvi, eficiència i generació energètica des de fonts renovables. Les exigències fins a 2013 de la instal·lació d'un punt de connexió per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum van complicar la decisió portant-la a standby fins que l'enginyeria AdeInnova i l'equip d'instal·ladors de la cooperativa Coeco van informar d'un nou marc tècnic legal avalat des de la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, per fer la instal·lació sense necessitat de cap punt de connexió, sempre que compti amb tecnologia de limitació d'injecció a xarxa de distribució, que en el cas del projecte va quedar garantit per l'empresa fabricant des del seu equip de control dinàmic de potència (CDP) CIRCUTOR.

Projecte

noticia-pamies-1

En data de maig de 2014 s'encarrega a AdeInnova i presenta l'actualització del projecte d'autoconsum fotovoltaic, i analitzant-lo, es pren la decisió d'inversió amb l'objectiu de reduir la factura elèctrica, probablement eliminar quasi totalment l'ús del generador de gasoil de recolzament degut a deficiències de la xarxa de subministrament i pics de consum, millorar la qualitat de servei energètic i reduir un percentatge de les sancions per excessos de potència contractada (25 kW) que succeeixen precisament en nombrosos moments d'activitat solar, durant el dia i degut a l'ús intensiu de les càmeres de fred i la programació de recs.

Pàmies Hortícoles SL actua en qualitat de promotor i selecciona el kit d'autoconsum instantani de 15,8 kWp facilitat amb una completa i garantida tecnologia de control i abocament zero a la xarxa de distribució, l'anomenat CDP, de l'empresa CIRCUTOR, el kit consisteix en:

Element Unitats
Inversor Fronius IG Plus 60v-1 (monofàsic) 3
Tarja COM-CARD Fronius IG 3
MC3-125 Amp. Transformador d'intensitat 1
MC3-63 Amp. Transformador d'intensitat 1
Mòduls solars 240 Wp 66
Estructures  66
CDP (Control Dinàmic de Potència) 1
Combiner Box (CB) 1

Es comença la instal·lació per part de Coeco Cooperativa, en data 29 de juliol de 2014 i a l'entrega d'aquesta proposta, coincideix amb la col·locació del l'últim dels 66 panells FV.

Es continua amb la preparació de l'espai de col·locació dels inversors i caixa d'elements i medidors. Donat el valor socialitzador que a més es pretén amb la instal·lació, i al comptar amb 145 metres de distància entre la connexió de servei general i el lloc més visible per al públic, l'empresa ha destinat un fons extra de 1500 euros per fer-ho possible. Els principals elements de control i transformació comptaran amb un panell explicatiu i imatges de la instal·lació. A més, es realitza la instal·lació d'un equip de monitorització des d'AdeInnova per seguir per internet l'estat de producció de la instal·lació, la recollida i emmagatzematge de dades.

Objectius tècnics i econòmics

 • Paquet d'energia de 580.000 kWh amb un cost fix de 0,045 €/kWh durant 25 anys
 • Retorn de la inversió des del moment zero
 • Cost unitari de la instal·lació "claus en mà" 1.60 €/Wp
 • Mínim cost de manteniment
 • Reducció de sancions per excessos de potència contractada
 • Reducció d'hores de generador de gasoil, en recolzaments a pics de consum

Objectius socials

 • El 100% de l'energia elèctrica consumida és energia neta i verda.
 • Responsabilitat social amb l'entorn.
 • Comunicació de dades generals de la instal·lació a ciutadans visitants (8000/any)
 • La instal·lació servirà per a tasques formatives i comunicatives tècniques
 • Promoció a indústries del sector per animar la inversió solar
 • Recolzament a l'economia solar, organitzacions i petites empreses del sector

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT