We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

La tecnologia al teu abast. Compensació en Real Time

on .

Nous temps, noves necessitats

El canvi de la tipologia de càrregues en les instal·lacions obliga a evolucionar el concepte clàssic de compensació de reactiva. CIRCUTOR, precursor de les bateries estàtiques, ha evolucionat el sistema de compensació mitjançant tiristors, aconseguint equiparar el cost de les bateries estàtiques amb filtres al sistema tradicional de compensació mitjançant contactors.

El camí cap a l'eficiència energètica a les nostres instal·lacions passa per diversos punts

Un dels primers passos per a obtenir un estalvi energètic, és implementar una bateria de compensació d'energia reactiva.

A CIRCUTOR, portem anys treballant i desenvolupant sistemes cada cop més eficients en compensació de reactiva.

Amb el pas dels anys les càrregues en les instal·lacions han anat evolucionant. Cada cop les càrregues són més complexes, més variables en temps. Davant aquest canvi, les tècniques de compensació han anat adaptant-se en funció dels nous temps, de les noves necessitats.

La tècnica de compensació durant anys s'ha realitzat mitjançant bateries amb maniobra per contactor, per a instal·lacions les càrregues de les quals no són ràpides, i mitjançant bateries amb maniobra per tiristors per a ambients on calgui una resposta ràpida.

Per tant, les bateries amb maniobra per tiristor presenten avantatges davant les noves condicions de treball, que són les següents:

Garantia de compensació immediata
Garantia de compensació immediata

Resposta immediata a les necessitats de compensació (40 ms), assegurant la correcta correcció del cos φ amb independència de la variació de les càrregues de la instal·lació.

Instalaciones con equipos de soldaduras, compresores, ascensores, etc. generan una carga altamente fluctuante. Ante esta situación, la mejor manera de compensación es mediante contactores estáticos (Tiristores). Ya que presentan un tiempo de actuación menor, del orden ms. 

Major vida útil
Major vida útil

El sistema de CIRCUTOR augmenta la vida útil dels condensadors, al no haver de suportar el pic de connexió, que suposa una de les principals causes de desgast. 

Menor manteniment
Menor manteniment

Necessitats de manteniment de la bateria molt menors, en no existir elements mecànics com els contactors, que són els components amb major necessitat de revisió i reemplaçament.

Amb el fet de substituir els contactors per tiristors eliminem els components mecànics que són els de major necessitat de revisió i reemplaçament. Amb l'ús de tiristors el manteniment de la bateria es molt menor.

Millor qualitat de xarxa
Millor qualitat de xarxa

Connexió dels condensadors amb absència de pic de corrent, sense transitori, eliminant els possibles problemes amb càrregues electròniques que poden veure's afectades per la pertorbació en tensió que es produeix sempre que un condensador es connecta a la xarxa.

Per mitjans de l'ús de plaques de control de pas per zero, garantim l'absència de transitoris a la connexió del condensador, augmentant així la seva vida útil i eliminant possibles pertorbacions en la xarxa elèctrica.

Fins ara el cost de les bateries amb tiristors era més elevada. Degut a la seva tecnologia que li atorga una sèrie d'avantatges respecte de la compensació amb maniobra per contactor.

Després d'anys d'investigació i desenvolupament, des del departament d'I+D+i de CIRCUTOR, hem aconseguit aproximar el cost d'aquestes bateries amb els de contactors. Eliminant d'aquesta manera la problemàtica de preu que representava escollir una bateria de condensadors estàtica com a mètode de compensació.

Per aquest motiu, oferim la gamma de bateries OPTIM FRE amb filtre de rebuig, ideal tant per a aplicacions industrials com per a instal·lacions de sector terciari.

OPTIM FRE. Bateries automàtiques amb filtres, maniobra per contactors estàtics

 

Més informació: OPTIM FRE. Bateries automàtiques amb filtres, maniobra per contactors estàtics

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT