We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Projectes d'investigació

Projecte MYeBOX

on .

El projecte MYeBOX és un canvi de concepte respecte dels instruments de mesura anteriors

CIRCUTOR disposa de nombrosos instruments de mesura, amb diferents característiques en funció de l'àmbit on s'apliqui.

Major o menor resolució, precisions, paràmetres mesurats, displays numèrics, gràfics, però tots responen bàsicament a un diagrama de blocs com el següent:

Diagrama de bloques instrumentos medida

Sempre hi ha una sensòrica, una part d'adquisició i procés, una interface gràfica amb l'usuari i opcionalment ports de comunicació i/o alarmes. Els equips estan dissenyats i configurats per a unes funcions concretes, donant a l'usuari la informació d'una manera predefinida.

PROJECTE MYeBOX

El projecte MYeBOX és un canvi de concepte respecte dels instruments anteriors, no significa només la separació de la pantalla de l'equip, sinó el disseny d'una arquitectura totalment nova, on l' instrument és totalment independent de l'aplicació.

L'equip es governa i configura remotament per presentar la informació que en cada lloc i moment necessita l'usuari.

PROYECTO MYeBOX

Es persegueix el disseny d'un equip versàtil i utilitzable per un nombre molt elevat d'usuaris, que permeti la captura i enviament de les variables elèctriques cap un software extern que faci la interpretació d'aquestes variables.

Aquesta nova arquitectura proporcionarà diferents tipus d'informació i conclusions en múltiples àmbits d'aplicació. L'equip, per tant, es podrà fàcilment personalitzar per adaptar-se en tot moment a les necessitats i als coneixements tècnics del client, parlar en el llenguatge de l'usuari.

Una de les principals línies que aquest equip permetrà ampliar és la de l'eficiència energètica i el bon ús de les energies renovables.

Per exemple, MYeBOX es podria connectar a la xarxa i , via wifi, comunicar amb l'inversor d'un sistema de fonts d'energia renovable, per fer una anàlisi de les pertorbacions, fluxos de xarxa, etc., de manera que el sistema mateix pugui millorar el seu comportament. Un equip com el MYeBOX farà possible, per exemple, el monitoratge i la predicció d'errors de forma remota mitjançant aplicacions de reconeixement de patrons temporals i/o freqüencials.

Així, en uns casos es prendran mesures de múltiples variables amb unes mostres mínimes, i en d'altres casos caldrà un sol valor però mesurat de forma molt precisa amb el màxim de mostres.

Hi haurà aspectes, com la seguretat i les alarmes, que s'inclouran físicament l'equip instrumental (ex. relés d'emergència), encara que siguin controlables per l'aplicació.
L'arquitectura definida per aquest projecte es materialitzarà en un equip que suposa una eina que no existeix al mercat, amb la qual es poden generar instruments "a la carta" mitjançant aplicacions que permetin la interpretació de la realitat i de la observació de diferents fenòmens particulars d'àrees d'enginyeria molt diverses.

PROYECTO MYeBOX

Assolir aquest projecte permetrà obtenir, per tant, un sistema de mesura amb els següents avantatges:

Flexibilitat: ja que el processament de les dades capturades es realitzarà des del programa i no des del hardware. Això permetrà que amb els mateixos components físics es pugui proporcionar informació a l'usuari d'un amplíssim ventall de valors o de combinacions. Una arquitectura com la definida en aquest projecte permetrà tractar les dades actuals i les emmagatzemades de gairebé qualsevol manera que es consideri convenient per l'usuari. Per exemple, un analitzador d'energia ubicat en un centre de transformació pot proporcionar, enllaçat a diferents aplicacions, el cicle de treball del circuit magnètic del transformador de cara al manteniment, o l'històric de potències, corrents i tensions i, inclús, comparar-lo amb valors de referència per facilitar la detecció de sobrecàrregues, consums inesperats, etc. El mateix equip, connectat a un motor d'inducció, pot informar d'històrics de parell estimats, velocitat, potència, factor de potència i a més alertar de possibles defectes del motor o de la càrrega acoblada.

Cost reduït: en comparació amb instruments dedicats a això, i associat a la gran competència en el mercat dels ordinadors i dels dispositius mòbils com ara smartphons o tabletes. A més aquests dispositius es poden utilitzar per a tasques addicionals a les típiques de l' instrument virtual i es poden comunicar, encara que no simultàniament, amb tants equips d'adquisició de dades com calgui. Per comparació, un oscil·loscopi convencional amb memòria té un cost similar al d'un PC, necessita transductors, i té una funcionalitat molt limitada.

Portabilitat: una solució basada en tableta o en Smartphone, equips amb una significativa capacitat de processament i amb un pes i mides que els fan molt més manejables que un multímetre.

Seguretat: l'equip es deixa instal·lat, i per veure els valors no cal tenir-lo a les mans sinó que simplement fent servir la tableta disposem, en un entorn desconnectat, de les mesures elèctriques còmode, lleuger i amb major funcionalitat.

Comunicació sense cables: gràcies a tecnologia Wi-Fi o comunicació sense fils que facilita enormement l'accés a les dades actuals o emmagatzemades per l'equip d'adquisició de dades.

Finançament:

Aquest projecte compta amb el suport de CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i a través d'aquest, amb el programa EEA Grants.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial, depenen del Ministerio de Economía y Competitividad, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de I+D+i d'empreses espanyoles en àmbits estatals i internacionals.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial


El Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu o EEA Grants és la contribució de tres països: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, per reduir les desigualtats econòmiques i socials i enfortir la cooperació amb els països beneficiaris (Bulgària, Croàcia, Xipre, Espanya, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal, República Txeca i Romania).

EEA GRANTS 


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT