We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Compensació d'energia reactiva


La compensació d'energia reactiva és el procés per reduir o eliminar la demanda d'energia reactiva present en un sistema elèctric mitjançant la instal·lació d'uns condensadors o filtres d'harmònics, incrementant el ràtio de la potència activa/útil respecte de la total. Idealment, al compensar l'energia reactiva s'hauria de tendir a aconseguir un factor de potència igual a 1: tota la potència subministrada a la instal·lació es converteix en potència útil.


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT