We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Autoconsum instantani amb injecció zero


Autoconsum instantani amb injecció zero.

Kits per a instal·lacions connectades a la xarxa.

Autoconsumo instantáneo con inyección cero

Descripció:

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes amb connexió a xarxa, contenen tots els elements necessaris per autoconsumir l'energia solar de forma instantània, en el moment en què és generada, garantint en tot moment de l'any l'injecció a xarxa d'excedents. Aquests kits inclouen:

 • Mòduls fotovoltaics.
 • Estructura d'Alumini anoditzat i ancoratges.
 • Inversor de potència per a connexió a xarxa.
 • Control dinàmic de potència CDP.
 • Protecció contra sobretensions CC i CA.

Kits para instalaciones conectadas a red

Avantatges dels kits:

 • Facilitat d'organitzar la comanda a través d'un únic codi i proveïdor.
 • Compatibilitat entre tots els components assegurada.
 • Monitoratge remota (via servidor web incorporat en el CDP) i emmagatzematge històric de dades.
 • Mesurament de fluxos d'energia de la instal·lació.
 • Components de màxima qualitat.
 • Compatibilitat amb armaris preconfigurats (Combiner Box) que faciliten el muntatge de la instal·lació.
 • Possibilitat de dimensionar variants a les referències llistades dels kits per a altres potències i configuracions (sota comanda).
 • Opció d'adaptar les referències llistades per a tipologies de xarxa (configuració internacional, certificació UL) amb diferents nivells de tensió i freqüència (sota comanda).

Polseu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions per a autoconsum.


 

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT