We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Formació pràctica

Tutorials Gestor Energètic EDS

EDS és un gestor energètic dotat de PowerStudio amb servidor Web integrat, que facilita a l'usuari la consulta de qualsevol variable elèctrica al permetre connectar equips de mesura al seu bus RS-485, sense necessitat d'instal·lar cap software en un ordinador de la xarxa d'àrea local (LAN o VPN).

Gràcies al bus d'expansió RS-485, l'usuari té la possibilitat de visualitzar qualsevol variable procedent dels equips connectats al bus, podent visualitzar inclús la informació en temps real, en format de taula o inclús gràfic (data logger). Disposa de 8 entrades digitals lliures de tensió i 6 sortides per relé programables.

 

Configuració de l'EDS via teclat i display (IP)
i actualització de l'equip

 

 

Configuració de l'EDS via pàgina web
(IP, paràmetres de xarxa, sincronització, etc.)

 

Preferències de motors
en PowerStudio Scada (integrat)

 

 

Configuració de l'EDS en editor de PSS.
Alta d'analitzadors i altres equips CIRCUTOR

 

Afegir motor EDS a l'aplicació
de PowerStudio Scada superior

 

 

Crear discriminador
en l'EDS

 

  

Documentació i informació relacionada: 

   

 


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT