We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Formació pràctica

Programació de l'analitzador de xarxes elèctriques CVM-C10

El CVM-C10 és un analitzador de xarxes per a panell en 96x96 mm amb registre d'energies compacte i amb mesura en 4 quadrants (Consum i Generació).

Adequat per a instal·lacions de Mitja i Baixa Tensió, tant en circuits trifàsics a 3 o 4 fils, 2 fases amb o sense neutre, connexions ARON o sistemes monofàsics.

Programacióbàsica

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT