We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Formació pràctica

Programació de l'Analitzador de xarxes elèctriques portàtil AR.6

Analitzador de xarxes portàtil per a xarxes elèctriques trifàsiques i monofàsiques amb mesura simultània de corrent de fuites, qualitat de subministrament i registre de transitoris.

  • Configuració BIOS i creació d'una nova mesura
  • Configuració registre EVQ-transistors
  • Visualització de paràmetres
  • Anàlisi registres memòria. Informació i actualització

Configuració BIOSi creació mesura

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT