We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Formació pràctica

Instal·lació del Controlador Dinàmic de Potència CDP-0

El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o varis inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta forma, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions on no està permès.

CDP-0

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT