We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Efecte dels harmònics en el sistema de potència


No tots els problemes de qualitat elèctrica en una instal·lació són imputables als harmònics elèctrics, però sí acostumen a ser dels més habituals i importants. Com veiem a la següent gràfica existeixen múltiples fonts de no idealitats en una instal·lació i xarxa:

 

no idealidades de una instalación
 Classificació de les principals no idealitats d'una instal·lació i de la xarxa.

Els efectes principals dels harmònics en tensió i corrent en un sistema de potència acostumen a ser:

• La possible amplificació d'alguns harmònics degut a una ressonància* en sèrie o en paral·lel.
 • La reducció del rendiment en els sistemes de generació, transport i utilització de l'energia.
 • L'envelliment prematur de l'aïllament dels components de la xarxa, i per tant la reducció de l'energia.
 • Mal funcionament del sistema o d'algun dels seus components.

* La ressonància és un efecte físic en el que diversos elements amb uns valors particulars interactuen entre ells, oscil·lant i amplificant una freqüència concreta. Aquesta amplificació comporta un major consum d'energia forçant al sistema o a algunes de les seves parts a treballar per sobre de les seves especificacions. Si la ressonància no es controla es pot arribar a la destrucció de part o de la totalitat del sistema.

Problemas que generan los armónicos
 Principals problemes i efectes que generen els harmònics en els components o elements d'una xarxa elèctrica.


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT