We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Introducció a la compensació i el filtratge de perturbacions en instal·lacions elèctriques


 

Els nous equips informàtics i elèctrics, en general, proporcionen un major rendiment en els processos i feines d'avui en dia.

Equips que generen harmònics elèctrics.

Exemple d'instal·lació amb equips que generen harmònics elèctrics a la xarxa.

Per això, internament,  aquests equips són més complexos i incorporen components com ara fonts d'alimentació commutades, rectificadors o d'altres elements que consumeixen habitualment una forma d'ona que no és sinusoïdal sinó que està distorsionada i deformada.

Forma de onda ideal y distorsionada
 Forma d'ona ideal i forma d'ona distorsionada.

Podem dir que aquests equips han millorat la nostra qualitat de vida, però en canvi contaminen més els nostres sistemes elèctrics, fent que el seu comportament  deixi de ser l'habitual.

Tota  forma d'ona periòdica no-sinusoïdal, pot ser representada com la suma d'ones sinusoïdals les freqüències de les quals són enters múltiples de la freqüència fonamental, que denominem harmònics.

Descomposición forma de onda
Descomposició de forma d'ona distorsionada.

Aquests harmònics afecten principalment a la qualitat d'ona en tensió, i poden pertorbar de forma negativa a nombroses màquines i equips, a més de la pròpia instal·lació.

Els harmònics són produïts per càrregues no-lineals que absorbeixen corrent no-sinusoïdal. Les càrregues més comunes que generen harmònics, tant en entorns industrials com domèstics, són els següents:

  • Variadors de velocitat/freqüència.
  • Làmpades de descàrrega (Vapor de mercuri, de sodi, baix consum, fluorescents, etc.).
  • Rectificadors.
  • Convertidors C.A./C.C.
  • Soldadura por arc.
  • Forns d'inducció.
  • SAI.
  • Ordenadors.
  • etc.

Al mateix temps, els corrents harmònics generats, quan passen per càrregues lineals generen distorsió de l'ona de tensió, que dependrà tant de la naturalesa dels corrents harmònics com de la pròpia xarxa i càrregues.

Relación corriente y tensión armónicas

De vegades, la distorsió d'harmònics no té un origen intern de la  nostra instal·lació, sinó que en notem les conseqüències degut a una font externa, per exemple una instal·lació veïna que els genera. En el següent capítol veurem com mesurar i conèixer l'origen d'aquestes pertorbacions, per a posteriorment tractar-les adequadament.


 

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT