We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Analitzador de xarxes compacte per a panell CVM-C10

on .

 

CIRCUTOR, continuant amb el seu constant esperit innovador, ofereix una nova solució en el camp dels analitzadors de xarxes per  panell amb visualització de paràmetres instantanis més completa, amb mesura de consum elèctric amb possibilitat de visualitzar nous paràmetres com cost o emissions de CO2 a la mateixa pantalla del dispositiu.

El CVM-C10 és un analitzador de xarxes per Mitja/Baixa tensió capaç de ser instal·lat en sistemes de 600 kV i fins a 10 kA. A la seva pantalla s'escalen tots els paràmetres de k a M, “MEGAS” de forma automàtica.

Es tracta d'un CVM que permet un ampli ventall de visualització de paràmetres elèctrics, des de tensions, corrents i potències compostes o per fase, descomposició fins al 31è  harmònic i consums d'energia.

La seva interfície amb tres botons capacitius permet accedir a  múltiples pantalles de monitoratge de dades d'una manera ràpida i senzilla, a més d'oferir una protecció frontal IP65 ja que el frontal és d'una sola peça sense esquerdes.

La tecnologia “chip on glass” del seu display personalitzat permet una clara visualització dels valors en pantalla.

El CVM-C10 aporta més informació a l'usuari, permet tenir a la mateixa vista, el % d'ús o càrrega de la instal·lació, així com el valor màxim aconseguit. També mostra el valor de cos_PHI o PF (seleccionable) en forma analògica, a més de qualsevol altre paràmetre trifàsic o per fase seleccionat per l'usuari.

Disposa de tres tarifes o comptatge de consum de tres procedències diferents, amb les seves respectives visualitzacions de Cost o kg CO2 segons la programació dels ràtios corresponents.

Possibilitat de configurar les seves quatre sortides digitals com senyals d'alarma per a qualsevol paràmetre instantani amb totes les configuracions possibles. Mínim, Màxim, Histèresis, retards a la connexió / desconnexió i Funció LATCH o enclavament.

Possibilitat de configurar les seves dues sortides digitals com senyal d'impulsos per a qualsevol paràmetre incrementat amb totes les configuracions possibles. Pes de l'impuls i configuració del temps ON de l'impuls de 40 a 250 ms.

Disposa de tres indicadors LED frontals, Power pulsació de tecla en blanc brillant i un led d'Alarma vermell d'alta intensitat lumínica.

 

Més informació:
 Analitzador de xarxes compacte CVM-C10

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT