We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Noves solucions per a la PROTECCIÓ DIFERENCIAL

on .

 

Innovació contínua en protecció i monitoratge diferencial.

 

CIRCUTOR ofereix equips que autogestionen situacions anòmales i aleatòries en les instal·lacions elèctriques, minimitzant els efectes de les aturades elèctriques i facilitant els estalvis energètics. 

                     
  

 
  

REC3C

 

Interruptor diferencial reconnectador automàtic. Màxima continuïtat.

 

La família REC3C són interruptors diferencials tipus A (IEC 61008.1) de 2 ó 4 pols associats a un motor intel·ligent de reconnexió, el qual permet poder realitzar una reconnexió segura de l'interruptor diferencial de manera automàtica. El REC3C té la possibilitat de senyalitzar externament la protecció i la reconnexió mitjançant 2 sortides d'estat.

 

Més informació:
 Interruptor diferencial reconnectador automàtic.

 
 
                     
  

 
  

RGU-2

 

Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial. Protecció intel·ligent al vostre abast.

 

El relé diferencial RGU2 és un equip electrònic de dos mòduls que es pot utilitzar com a protecció diferencial ultraimmunitzada contra contactes directes i indirectes i com a monitor per a la visualització dels corrents de fuita. Programable, amb display (LCD) i barra de LED, per indicar de forma senzilla el nivell de fuita existent a la instal·lació. Prevé de possibles disparaments diferencials mitjançant una sortida de prealarma.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial.
 

 
 
                     
  

 
  

RGU-10B

 

Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B. Monitoratge total al vostre abast.

 

RCM. monitor diferencial (IEC 62020) tipus B, universal (AC, DC, AC/DC), amb pantalla LCD que visualitza el corrent instantani de fuita mitjançant transformador diferencial WGC-TB. Permet la possibilitat de senyalització remota mitjançant sortides per contactes, lliure de potencial. Preveu els possibles disparaments de la protecció diferencial en totes aquelles instal·lacions on es poden presentar importants fuites de corrent amb component en contínua (DC) (IEC 60755). Apte per a instal·lacions monofàsiques i trifàsiques amb o sense neutre.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B.
 

 
 
                     
  

 
  

REC max

 

Nova gamma de reconnectadors. Protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió automàtica. Telegestioneu la vostra instal·lació.

 

Dispositiu de tall autorearmable, que incorpora tant la protecció magnetotèrmica com la protecció diferencial ultraimmunitzada. Equip programable amb display, que mesura els corrents de fuita (protecció diferencial) i ordena la desconnexió o reconnexió del magnetotèrmic (protecció magnetotèrmica) mitjançant un motor que el governa mecànicament. La mesura de corrent de fuites, IΔ, necessita de transformador diferencial extern WGC que es subministra a part.

 

Més informació RECmaxP:
 Interruptor automàtic motoritzat autorearmable, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxMP:
 
Interruptor automàtic motoritzat, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxLPD:
 
Equip complet protecció i reconnexió magnotèrmica i diferencial.
 

 
 
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT