We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Nova gamma MDC per al control de la màxima demanda

on .

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius, per a tot tipus de consumidors, sigui l'aplicació de diferents fórmules per a la reducció de la factura elèctrica. Per tenir èxit en aquest àmbit, CIRCUTOR ha desenvolupat el nou sistema de gestió de màxima demanda i control de potència: Nova gamma MDC (MDC 4 i MDC 20).

 

El principal objectiu de la nova gamma MDC de CIRCUTOR és la de realitzar el control de la màxima demanda d'una instal·lació. Per assolir aquest objectiu, l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que han de ser no prioritàries) a la fi d'assegurar que no s'excedeixi la potència màxima contractada, evitant ensurts en el rebut elèctric. A més, la gamma estesa MDC-20 permet un control per tarifes per adequar la connexió de las càrregues als períodes de menys cost energètic, evitant pics de consum per simultaneïtat de càrregues.

 

MDC-4: Analitzador per al control de la màxima demanda per nivell.

                 
MDC-4 Control máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions por excés de potència.
 •  
 • Disposa d'un analitzador de xarxes integrat.
 •  
 • Rellotge intern per a la sincronització de maxímetre.
 •  
 • Gestiona fins a 4 sortides independents.
 •  
 • Evita excessos per simultaneïtat en la connexió de càrregues.
 •  
 • Permet ajustar el vostre contracte a la realitat de la vostra instal·lació.
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-4. Control per nivell de màxima demanda.
 

 
 
 

MDC-20: Registrador de dades amb servidor web per a la gestió de la màxima demanda

                 
MDC-20 Gestión máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 •  
 • Gestiona fins a 6 sortides i 8 entrades independents.
 •  
 • Connexió/desconnexió de càrregues segons prioritat programada.
 •  
 • Gestiona de fins a 48 entrades/sortides remotes per comunicacions RS-485 (usant LM 4I/O).
 •  
 • Controla automàticament la màxima demanda segons condicions, aplicant calendaris, perfils, etc.
 •  
 • Simula el comportament del sistema segons programació de l'equip.
 •  
 • Envia correus electrònics amb missatges personalitzats.
 •  
 • Guarda històrics superiors a un any.
 •  
 • Compatible amb qualsevol mestre de comunicació XML.
 •  
 • Genera i enregistra variables personalitzables per l'usuari (EnPI, %, kg, CO2, Euros, etc.).
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-20. Control predictiu de màxima demanda.
 

 
 
                 
  

Article: Com evitar penalitzacions per màxima demanda.

 
 
 

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT