We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Tendències en eficiència energètica 2017

on .

Quines són les tendències del sector de l'Eficiència Energètica per a aquest 2017

Encara no estàs al dia sobre les tendències en eficiència energètica? Ben entrats ja en el 2017, a tres anys vista de l'objectiu: 2020, hi ha encara qui no ha tingut oportunitat de conèixer de què es tracta el compromís 20 / 20 / 20 que va marcar la Unió Europea. Què és el compromís "20/20/20"? En poques paraules, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) en un 20%, reduir el consum energètic un 20% mitjançant una major eficiència energètica i l'últim 20% surt en la promoció de les energies renovables.

Moltes empreses de tot el món estan desenvolupant noves tecnologies amb la finalitat de suavitzar el canvi climàtic i crear entre tots un futur sostenible. És per això i en homenatge al diumenge 05 de març Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, des de CIRCUTOR, et presentem les tendències en eficiència energètica més importants per a aquest 2017.

 

BIG DATA. El clàssic "la informació és poder"

BIG DATA. El clàssic "la informació és poder"

Vivim en l'ERA de la informació i de la comunicació, ha quedat enrere aquell temps en que per consultar alguna cosa havies de recórrer a inacabables llibres o arxius de registre en paper. Actualment es puja una quantitat massiva de dades de tot tipus a la xarxa. Davant de tanta informació, la filosofia Big Data consisteix a enregistrar la màxima quantitat d'informació per processar-la després amb la finalitat d'analitzar-la i, en conseqüència, actuar sobre ella. Pero, què te a veure el Big Data amb l'Eficiència Energètica?

Amb l'avenç tecnològic sobre anàlisi energètic; empreses, companyies elèctriques, negocis i llars tenen avui en dia, o podrien tenir, coneixement total sobre el vostre consum i com us comporteu. Abans només podíem accedir a la xifra que marcava la factura de la llum, ara amb els nous equips de telegestió o els analitzadors de consum sense fils, coneixem a l'instant com són els nostres consums. És per això que s'estan desenvolupant noves tecnologies que apliquen la filosofia Big Data, que permeten realitzar una anàlisi energètic amb la finalitat de reduir el consum millorant així l'eficiència energètica.

 

Smart Cities. Ciutats amb motor propi

Smart Cities. Ciutats amb motor propi

Tòquio, Nova York, Zuric o París són referència en Smart Cities. Ciutats en les quals es dedica una important inversió en tecnologies de comunicació i informació, on totes les dades són registrades, o es gestionen canvis i problemes de forma remota i a l'instant. L'objectiu és estudiar el comportament de la ciutat, i així poder millorar les infraestructures de la pròpia ciutat.

En l'àmbit energètic, les administracions públiques i les companyies elèctriques recullen el consum dels usuaris mitjançant equips de telegestió, i amb això generen una corba de demanda d'energia, amb la qual potencien l'estalvi energètic. També, existeixen sistemes intel·ligents de control remot, per exemple d'enllumenat públic. Gràcies a ells, s'aconsegueix reduir la inversió en consum elèctric de les ciutats i municipis en els quals vivim.

 

La generació distribuida dins de les Smart Cities

La generació distribuida dins de les Smart Cities

Per a un canvi cap a una eficiència energètica, ha d'haver un traspàs de generació centralitzada a distribuida, fins ara l'electricitat es generava en centrals i es transmitia a través de línies d'alta tensió cap a les ciutats.

La generació distribuida és una part fonamental d'una Smart City, consisteix en la generació d'energia elèctrica en el mateix punt on es vagi a consumir. A aquest terme també se'l coneix com a generació "descentralitzada" o "in-situ". Generant i consumint en un punt proper redueixes les pèrdues per transmissió, a la vegada que millores la gestió i qualitat de la xarxa.

Per tant, en ciutats com les anomenades anteriorment, és comú veure edificis amb grups de panells fotovoltaics connectats amb bateries d'emmagatzemament.

 

El vehicle elèctric una realitat del nostre temps

El vehicle elèctric una realitat del nostre temps

La implantació del vehicle elèctric està suposant ja un gran canvi en la mobilitat tal i com l'hem conegut fins a dia d'avui. A part dels múltiples avantatges que ofereix com: Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, Millora de la qualitat de l'aire a les ciutats, Reducció de la dependència energètica, etc. Possibilita l'ús de sistemes de gestió energètica amb els quals fer una recàrrega intel·ligent per millorar l'eficiència global del sistema elèctric.

La recàrrega intel·ligent en hores vall permet aplanar la corba de demanda, l'impacte energètic de la qual i el cost és mínim a l'ocupar les hores de menys consum. Millorant més la situació, integrant el sistema amb projectes d'energies renovables.

Un altre dels punts forts de la integració del vehicle elèctric (VE) a les ciutats, és la funció d'emmagatzemament d'energia. En moments de màxima demanda, el VE podria tornar a abocar energia a la xarxa, en cas que fós necessari, d'aquesta manera s'optimitzen les infraestructures de generació i xarxes elèctriques.

 

Gestió Energètica des del teu propi mòbil

Gestió Energètica des del teu propi mòbil

Com hem pogut veure anteriorment, el Big Data s'està convertint en un sistema indispensable per al control energètic d'instal·lacions i vivendes. En els darrers anys han aparegut diverses aplicacions per a dispositius mòbils per prendre el control d'instal·lacions i obtenir el coneixement de com, on i quan consumim l'energia. 

Durant el 2017 aquestes aplicacions han d'evolucionar, no només per entregar dades, sinó també per guiar els usuaris a prendre decisions o ajustar els seus consums guiant-se per les dades visualitzades des dels seus terminals amb connexió sense fils, ajudant automàticament a interpretar com estan gastant la seva energia. D'aquesta forma, un usuari podrà conèixer si el seu contracte amb la companyia elèctrica s'adequa a les seves necessitats reals o, ben al contrari, pot canviar-lo a un que l'afavoreixi econòmicament.

El futur d'aquestes aplicacions és connectar els usuaris amb les seves vivendes i instal·lacions de forma que estant absents puguin comprovar qualsevol dada en temps real i inclús reportar qualsevol incidència que pugui causar un increment de cost a final de mes.

 


En definitiva, aquest és un petit resum d'algunes de les tendències més marcades per a aquest any que ens ocupa en el sector de l'eficiència energètica elèctrica. El sector ens porta al control i la gestió de la informació, a més del millor aprofitament de l'energia que disposem, i a CIRCUTOR, invertim i treballem cada dia per aportar el nostre granet de sorra a la seva millora.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT