We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

RECmaxCVM un equip versàtil que analitzarà i protegirà la teva instal·lació

on .

Nou RECmaxCVM, Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable, ara amb mesura inclosa.

Situació actual

En l'actualitat, la gran majoria dels processos productius en la indústria com en els serveis per a les persones precisen de demanda contínua d'energia elèctrica.

Garantir la continuïtat de servei elèctric és de vital importància per mantenir el model de negoci, una aturada en la línia de producció o la desconnexió de les càmeres frigorífiques, suposa una gran pèrdua econòmica per a l'empresa.

La continuïtat del servei elèctric garanteix una gran eficiència en la gestió de l'energia (ISO 50001) en les empreses i aporta qualitat de vida de les persones a les seves llars i llocs d'oci.

Evidentment, la seguretat de les persones i els equips és el primer, però la majoria de vegades, es produeixen salts intempestius de les proteccions que realment es podrien haver evitat, situacions que no impliquen un risc elèctric.

Existeixen multitud de causes d'aquests disparaments, per tant, analitzar la instal·lació ens ajuda a identificar-ne l'origen i poder tractar-los de la manera més ràpida.

Davant d'aquesta problemàtic, és necessària la instal·lació de dispositius de protecció diferencial i magnetotèrmica intel·ligents, que disposin de reconnexió automàtica, que garanteix la menor interrupció de servei possible. Si aquest dispositiu a més disposa de mesura, obtens una solució única que engloba els tres aspectes importants per mantenir seguretat, mesura i continuïtat de la teva instal·lació. 3 equips en 1: Protecció, anàlisi i reconnexió.

Seguretat, qualitat i continuïtat. Protecció, anàlisi i reconnexió

Solució

El nou RECmaxCVM és un equip que unifica tant la protecció magnetotèrmica com diferencial, disposa d'un sistema automàtic de reconnexió, a més d'un analitzador de xarxes incorporat per a la mesura dels paràmetres elèctrics del circuit al que protegeix. Un equip ideat per a ambients i sectors crítics on la continuïtat de servei elèctric és d'alta rellevància.

Equip Versàtil.

 • Disponible en 2 i 4 pols per a tot tipus d'instal·lacions.
 • Sensibilitat de disparament ajustable: 0,03-0,1-0,3-0,5-1 A
 • Temps de disparament ajustable: Instantani - Selectiu: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1s

Estalvia disparaments intempestius, màxima continuïtat de servei.

 • Protecció Tipus A Ultraimmunitzat
 • Sistema de reconnexió automàtic

Mesura de tots els paràmetres elèctrics de la instal·lació.

 • Analitzador de xarxes sèrie CVM incorporat.
 • Disposa de comunicacions RS-485 (Modbus RTU)

Control de la instal·lació.

 • 2 entrades per al control remot del dispositiu.
 • 2 sortides per a senyalització d'estat de la instal·lació.

El Kit RECmax CVM ve amb tots els accessoris inclosos, tant transformador de mesura MC i el transformador diferencial WGC

 • Més de 250 variables elèctriques
 • Format de Carril DIN.
 • Corbes de disparament: C/D
 • Mesura de corrent de fuites, mitjançant transformador diferencial extern tipus WGC
 • Mesura de corrente mitjançant transformadors eficients sèrie MC (.../250 mA).
 • Compatibilitat amb el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe
Dissenyat per estalviar

RECmax CVM està pensat per a l'estalvi. La combinació d'un analitzador de xarxes CVM amb un dispositiu de protecció amb reconnexió automàtica el converteix en un equip compacte i econòmic. Un mateix equip que ofereix protecció, continuïtat en el servei elèctric i anàlisi de xarxa.

1. Estalvia temps i espai
Habitualment en els quadres elèctrics l'espai és limitat degut a l'excés d'equips i cablejat. Per tant, RECmax CVM amb el seu embolcall reduït, permet adaptar-se a qualsevol quadre elèctric i alliberar espai en el carril DIN.
RECmax CVM evita cablejat de més, gràcies al seu sistema Plug&Play, ja no és necessari cablejar l'alimentació tant del motor de rearmament com del mòdul analitzador, ja que disposa d'un sistema que s'autoalimenta directament de la línia de potència.
Estalvia temps i espai
2. Estalvia disparaments intempestius
RECmax CVM
disposa de protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Gran part dels diferencials del mercat no disposen de protecció ultraimmunitzada. El que distingeix un diferencial normal del RECmax CVM és que disposa d'un filtre d'altes freqüències que li permet identificar si realment hi ha un problema de fuites en la instal·lació. És a dir, distingeix el que és una fuita real o efectes dels harmònics en la xarxa.
D'aquesta manera s'eviten disparaments innecessaris per harmònics, garantint així la continuïtat de servei.
Els principals avantatges de la protecció ultraimmunitzada envers la convencional són:
 • Major precisió en la sensibilitat de disparament, entre 85%-100%, els diferencials convencionals poden arribar a disparar al 50% de la seva sensibilitat, salts intempestius davant fuites que no generen cap tipus de perill.
 • Resposta en freqüència amb filtratge de les fuites a altes freqüències, distingeix el que són fuites reals a distorsió harmònica
 • Més immunitat als transitoris de la xarxa fins a 3 kA per a impulsos 8/20 µs, evitant així falsos disparaments per transitoris de xarxa.
3. Estalvia pèrdues de producció i/o servei
Gran part dels salts intempestius dels elements de protecció es solucionen amb una simple reconnexió manual, el problema el trobem quan necessitem continuïtat en el nostre procés i no disposem dels medis per realitzar-la. En moltes fàbriques i edificis no es disposa de servei de manteniment les 24 h del dia. Davant d'aquesta problemàtica la millor solució per garantir la continuïtat elèctrica és disposar d'un element que disposi d'un sistema intel·ligent de reconnexió automàtica.
RECmax CVM disposa d'un sistema motoritzat que reconnecta l'element de protecció davant un disparament fortuït, RECmax CVM és intel·ligent, realitza 3 reconnexions de 3, 20 i 180 respectivament, si detecta que persisteix el problema, l'equipo es desconnecta permanentement per mantenir la instal·lació segura.
aturada de producció
4. Estalvia energia
Conèixer l'ús dels recursos energètics és el primer pas per a l'eficiència energètica, si desconeixem la nostra forma de consumir, no hi ha forma de poder actuar en els principals punts d'estalvi en la nostra instal·lació.
Davant d'aquest fet, la integració d'un analitzador de xarxes en un mateix element de protecccío suposa un pas per conscienciar-nos i intentar optimitzar l'energia dins del nostre procés productiu.
Al mateix temps que estem protegint les persones i la instal·lació, en controlem i reduïm consums innecessaris i ineficients. L'analitzador CVM mesura més de 250 variables elèctriques. Mitjançant display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos energètics.
estalvi energètic
Una solució completa. Protegeix, Mesura i Reconnecta

RECmax CVM és una solució completa ideal per a aquelles instal·lacions en les quals mantenir el servei elèctric és de vital importància tals com línies de producció, centres de dades, supermercats, etc. Però sempre salvaguardant la seguretat de les persones i equips.

RECmax CVM disposa de 2 entrades, una d'elles el control remot del dispositiu, l'equip permet realitzar de forma remota el rearmament de l'element de tall, d'aquesta manera evitem la reconnexió manual.

Amb la segona entrada RECmax CVM permet deshabilitar la reconnexió automàtica, així s'adapta en instal·lacions que només precisin de protecció i mesura.

A més RECmax CVM disposa de 2 sortides que permeten conèixer l'estat de la protecció, l'equip genera alarmes per informar davant un canvi en l'element de tall, així coneixerem les condicions de la nostra instal·lació en tot moment.

També genera alarmes de bloqueig, per tenir consciència si hem bloquejat el sistema de reconnexió automàtic.

Sistema Plug&Play només cal connectar les fases i l'equip ja estarà integrat en el quadre elèctric

RECmax CVM

Productes associats a RECmax CVM

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

CIRCUTOR ve desenvolupant des de fa temps eines robustes i fiables que traslladen la informació d'equips de mesura remots o equips portàtils, de paràmetres elèctrics o de consums, a un sistema centralitzat des d'on es puguin consultar i explotar les dades obtingudes.
Aquesta eina es diu PowerStudio Scada i engloba totes les opcions necessàries per a l'anàlisi de les dades obtingudes i prendre decisions per aconseguir l'eficiència energètica en les nostres instal·lacions.

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modular

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars

Sistema de mesura MC, aporta importants avantatges al professional, durant la fase d'implementació i instal·lació d'analitzadors de xarxes i comptadors en quadres elèctrics.
El sistema MC3 consta de tres transformadors eficients disposats de forma compacta, les cotes dels quals fan que sigui sistema senzill i novedós per a quadres de 63 A, 125 A i 250 A.
El sistema MC1 permet realitzar ampliacions de línia en quadres elèctrics, simplement canviant el secundari del transformador, ja que és un sistema multirang de reduïdes dimensions.

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Transformadors diferencials. En aquesta nova gamma es presenten una sèrie de millores pensant sobretot en la instal·lació dels equips en quadres de distribució. A més de les fixacions habituals per a la seva instal·lació, s'afegeix la possibilitat de fer-ho en carril DIN mitjançant un accessori, així facilitem la seva instal·lació. Els transformadors diferencials sèrie WGC presenten una millor immunitat vers les puntes de corrent de tipus transitori que solen provocar disparaments de la protecció diferencial.

 

tot inclòs
Aplicació en indústries i oficines

La dualitat dels dispositius de protecció diferencial com a elements de reconnexió automàtica, possibilita el seu ús en aplicacions de protecció diferencial i magnetotèrmica. Entre les possibles aplicacions per a aquests equips en instal·lacions o infraestructures de nul·la o baixa supervisió trobem:

 • Estacions de Telecomunicacions, quadres de control i senyalització
 • Distribució d'Aigua i Gas, grups de bombament
 • Instal·lacions fotovoltaïques, panells
 • Sistemes Informàtics, SAIS
 • Conservació d'Aliments
  • Supermercats, empreses de congelats, càmeres frigorífiques
  • Hosteleria, restauració, càtering (HORECA)
  • Quadres de climatització, bombes de calor, aire condicionat
 • Serveis al públic 24 hores, caixers automàtics, bancs, etc.
 • Enllumenat extern edificis, rètols i indicadors lluminosos
 • Infraestructures municipals, semàfors, enllumenat públic

Centre de dades

Centre de dades

Oficines

Oficines

Serveis

Serveis

Indústries

Indústries

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT