We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Controla les teves despeses i la teva instal·lació

on .

CEM-C. Comptadors d'energia elèctrica amb comunicacions integrades
Solució completa per a la gestió de consums energètics

Els comptadors de la sèrie CEM-C són equips per a muntatge en carril DIN, dissenyats per a la lectura d'energia elèctrica. Aquests permeten gestionar la informació de consums energètics de qualsevol tipus d'instal·lació industrial, comerç o línia de producció. Mitjançant comunicacions RS-485 (Modbus RTU), els equips són capaços de reportar tota la informació al nostre sistema PowerStudio SCADA per a la creació i enviament automàtic de simulacions de factures elèctriques per repartir costos energètics entre els diferents usuaris. A més, els equips reporten les variables elèctriques necessàries per a una completa gestió de la instal·lació.
CEM-C
Sistema Antifrau
Tota la gamma de comptadors CEM-C disposa de sistema antifrau, mitjançant tapes precintables, per a evitar la manipulació inadequada del cablejat de qualsevol comptador. A més, tots els equips acumulen l'energia en un mateix registre, evitant lectures errònies per un cablejat incorrecte o intent de frau.
No només mesuren energia
Els equips CEM-C també poden ser emprats com a analitzadors de xarxes, podent ser instal·lats en instal·lacions de connexió directa o indirecta, depenent del model. No només gestionen l'energia activa o reactiva sinó que mesuren tensió, corrent, potència, cosφ i altres variables elèctriques per comprovar el correcte funcionament de la instal·lació.
Aplicacions
La gamma de comptadors d'energia CEM-C, està dissenyada per a aplicacions de subcomptatge d'energia. Tots els comptadors de la gamma CEM-C estan dissenyats seguint les normatives actuals per a comptadors de facturació (IEC 62052-11, IEC 62053-21 i IEC 62053-23). Les principals aplicacions de la gamma CEM-C són: Aeroports, Grans infraestructures, Centres comercials i grans superfícies, Hotels i indústria.
  • Subministraments multiusuari on s'ha de realitzar una repercussió de costos individualitzada.
  • Control de costos de fabricació, realitzant un càlcul de cost energètic aplicable al producte final.
  • Imputació de costos, hores de fabricació i emissions de CO2 per instal·lación o procés productiu (només per a CEM-C21 i CEM-C31).
CEM-C5
CEM-C5
Comptador monofàsic directe fins a 50 A
(1 mòdul)
Fitxa tècnica
CEM-C6
CEM-C6
Comptador monofàsic directe fins a 100 A
(1 mòdul)
Fitxa tècnica
CEM-C21
CEM-C21
Comptador trifàsic directe fins a 65 A
(3 mòduls)
Fitxa tècnica
CEM-C31
CEM-C31
Comptador trifàsic indirecte .../5 A
(3 mòduls)
Fitxa tècnica

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT