We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Contrasta cada paràmetre de la teva instal·lació elèctrica

on .

Noves necessitats en el sector

El nou analitzador CVM-E3-MINI estè especialment dissenyat per realitzar la millor gestió de varables elèctriques i energètiques en qualsevol tipus d'instal·lació adaptant-se a les noves normatives internacionals per a la mesura i gestió de l'Eficiència Energètica.

Seguint el camí de les darreres normatives internacionals com la Directiva Europea 27/2012/UE o el Real Decreto 56/2016 (a nivell espanyol) l'equip ofereix a l'usuari el nivell d'emissions de CO2 de la instal·lació, línia o màquina a més del cost monetari de l'energia consumida o generada en cada situació.

Contrasta cada paràmetre de la teva instal·lació elèctrica
Tot el que necessites saber de la teva instal·lació
 • Mesura i calcula qualsevol paràmetre de la teva xarxa elèctrica
  CVM-E3-MINI disposa de mesures en temps real de més de 250 paràmetres elèctrics incloent energies, cost i emissions tant en consum com en generació. L'equip mostra valors RMS, màxims i mínims de qualsevol variable instantània a més de la descomposició harmònica fins al 31º.
 • Separa els consums de dos fonts d'energia
  L'equip disposa d'una entrada digital per al canvi de tarifa. D'aquesta forma, és possible guardar valors incrementals de dues fonts d'energia ja sigui l'energia de xarxa elèctrica com la d'un sistema de generació auxiliar d'energia (Generador de fuel o SAI).
Gestiona la teva instal·lació

Mesura les hores de funcionament per realitzar un correcte manteniment preventiu dels elements de la línia o maquinària en la qual estigui instal·lat. D'aquesta forma, el responsable de manteniment podrà reemplaçar aquells elements que puguin causar fallada abans de que aquesta succeeixi, evitant aturades en les línies de producció i els costos indirectes associats al procés.

El dispositiu disposa d'una sortida de transistor per interactuar amb el sistema un cop aparegui qualsevol alarma associada a un paràmetre instantani, totalment programable pel responsable de manteniment.

Evita errors de configuració
L'equip pot ser configurat mitjançant el software gratuït PowerStudio. A més, permet solucionar remotament qualsevol problema de cablejat del dispositiu sense haver d'esperar a realitzar una aturada de producció, evitant dades errònies en les lectures.
 • Soluciona errors d'instal·lació dels transformadors de corrent
  Si un transformador de corrent és instal·lat incorrectament, l'equip mesurarà incorrectament. A través del software és posible voltejar un transformador sense necessitat de modificar el cablejat físicament, evitant errors de lectura i el risc elèctric ja que no és necessari interactuar amb el sistema potència.
 • Soluciona errors de correspondència de tensions o corrents
  Si les connexions de tensió no estan en la mateixa línia que els transformadors de corrent l'equip mostrarà valors erronis en la mesura del cosφ i factor de potència, que a la vegada, provocaran una lectura errònia de potència i energia. Amb el software és possible canviar la posició de les fases de tensió per a que corresponguin amb les de corrent sense necessitat de modificar el cablejat físicament, evitant errors de lectura i el risc elèctric ja que no és necessari interactuar amb el sistema potència.
Més seguretat
El nou CVM-E3-MINI disposa d'un nou sistema Plug&ON de terminals endollables per facilitar la instal·lació del dispositiu. Aquests terminals queden totalment protegits mitjançant tapes precintables per evitar qualsevol tipus de manipulació o desconnexió accidental per tensió del propi cablejat.

Més seguretat

Més versatilitat
El propi equip disposa de protocol Modbus RTU i BACnet integrats en el mateix dispositiu, essent versàtil per a la seva instal·lació en diferents tipus d'instal·lacions, tant edificis com indústria. Per a aquelles instal·lacions en les quals calgui instal·lar l'equip en format panell, CVM-E3-MINI disposa d'un adaptador de 72x72 mm per complir amb qualsevol requeriment de muntatge.

Més versatilitat

La millor visibilitat
Assegura una correcta visualització de les dades, per a distàncies de fins a 3 m, evitant obrir el quadre per a la revisió de qualsevol paràmetre elèctric.

 

La millor visibilitat


"Sens dubte, la nova imatge de l'analitzador de xarxes CVM-E3-MINI de CIRCUTOR, està a l'altura dels nous temps,
així como les seves prestacions, a l'altura de les necessitats del sector."

 

Més informació: Analizador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT