We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Sistema de gestió elèctrica als complexes de cine CINEMARK a Mèxic

 

Empresa executora

CIR-MEX CIRCUTOR Expert México

Sector

Complexes de cinema

Projecte

Entreteniment i eficiència energètica.
Sistema de gestió elèctrica en complexes de cine CINEMARK de Mèxic.

Instal·lació

CINEMARK

Antecedents / objectius

Cinemark és una empresa Internacional, líder en l'exhibició d'imatges de moviment amb 431 complexes i quasi 5.000 pantalles a 15 països. A Mèxic té 31 complexes i està posicionat en el tercer lloc dins els exhibidors de pel·lícules més importants.

Objectius:
 • Monitorar els principals paràmetres elèctrics (Voltatge, Corrent, Potències, Factor de potència, distorsions, Energia).
 • Mostrar gràfiques en temps real del comportament entre sucursals.
 • Reportar mes a mes els consums de cada complex en forma de factura, similar a la de la subministradora elèctrica i que permeti modificar els costos de l'energia mes a mes.
 • Expansible i fàcil d'implementar i utilitzar.
Descripció general

Tots els complexes de Cinemark reben el subministrament elèctric en mitjana tensió i quasi tots compten amb 2 transformadors, un a 220 VCA, destinat als serveis generals del Cinema i un altre a 440 VCA, que subministra energia a tot el sistema d'aire condicionat. Per això, es va implementar per a cada complex monitoratge a cada transformador, la qual cosa permet tenir per separat el consum de les càrregues de refredament (major consumidor dins els cines) de la resta del sistema elèctric.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Controlar l'energia elèctrica mitjançant la supervisió del comportament de cada sucursal, notificant a cadascuna d'elles si hi ha hagut alguna incidència anormal.
 • Identificació i mesurament dels índexs energètics que permeten determinar la rendibilitat de cada complex.
 • Comparació de consums d'energia entre sucursals per proposar límits de consum per a sucursals similars i aconseguir una estandardització del consum de cadascuna d'elles.
 • Identificació de consum d'energia en horaris fora d'operació.
 • Detecció de problemes amb la qualitat de l'energia, com ara, corrents harmònics, errors en el subministrament elèctric, baix factor de potència.
 • Oportunitats d'inversió en tecnologies d'estalvi d'energia.
 • Comprovació de mesures d'estalvi d'energia en temps real
 • Corroboració de facturació energètica

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT