We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Millora de la Gestió energètica i qualitat d'energia a la planta de FORD a Veneçuela

 

       

Ford
Empresa executora

Energytech

Sector

Automoció

Projecte

Millora de la Gestió energètica i qualitat d'energia a la planta de fabricació FORD a Veneçuela.

Instal·lació

FORD

Antecedents / objectius

El nostre integrador Energytech ha realitzat un estudi previ amb mesures sobre el terreny amb analitzadors de xarxes AR5-L CIRCUTOR, amb l'objectiu de suggerir millores per optimitzar la gestió energètica a la planta, reduir els harmònics i augmentar la potència disponible.

Tenen alguns problemes com ara:

 • Mal aprofitament de l'energia en la generació.
 • Disminució de la vida útil d'equips per escalfament, transformadors, cables, etc.
 • Limitacions en infraestructura per incorporar noves càrregues.
 • Ineficiència en la generació.
 • Grans caigudes de tensió a les línies.
Descripció general

S'instal·len bateries de condensadors de mitjana tensió en vuit subestacions i dues turbines de generació de 2 x 5 MW

Aspectes remarcables / Resultats
 • Potència recuperada 1336 kVA.
 • Incidència de la potència recuperada en la línea 16,54%.
 • Reducció de pèrdues en un 19,9%.
 • Increment de la capacitat de producció al descarregar les línies d'energia reactiva i d'harmònics.
 • Disminució dels costs de manteniment.
 • Millor Qualitat de tensió a la xarxa i augment d'eficiència del sistema elèctric.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT