We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Sistema de gestió energètica a l'industria avícola

GranjaIrlanda
Empresa executora

Butler Ltd,, Irlanda

Sector

Indústria Avícola

Projecte

Sistema de gestió energètica en indústria avícola.

Instal·lació

MANOR

Antecedents / objectius

El nostre integrador a Irlanda, Butler Ltd, ha dissenyat un sistema de gestió energètica remot via 3G en una granja de cria de pollastres, amb l'objectiu de controlar els consums d'energia, aigua, gas i paràmetres crítics com ara temperatura del sòl, temperatura ambient, CO2 i velocitat de gir de la ventilació i el creixement òptim de les aus, lligat al consum energètic.

Descripció general

Instal·lació de comptadors d'energia monofàsics i trifàsics, sondes de temperatura i de CO2 , balances en el terra que pesen els animals aleatòriament, potent dispositiu EDS-3G com a cervell programable del sistema que emmagatzema les dades del procés i el programari PowerStudio SCADA de Luxe que en cas de produir-se una alarma avisa per SMS i email.

Aspectes remarcables / Resultats
  • Sabuda la situació remota i dispersa de les granges, gràcies a la tecnologia 3G permet l'accés directe en temps real des de qualsevol punt.
  • Obtenció del cost directe del producte en relació als recursos consumits.
  • Ràpida detecció d'incidències crítiques ambientals.
  • Optimització del temps dedicat al manteniment.
  • Reducció dels consums en un 10% ja que es detecta el pes en el moment adequat.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT