We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Instal·lació de connectors ràpids de recàrrega per a vehicle elèctric

McDonalds
Empresa executora

Companyia Elèctrica Fortum de Noruega

Sector

Restauració

 Projecte

Instal·lació de borns ràpids de recàrrega per a vehicle elèctric

Instal·lació

McDonalds

Antecedents / objectius

McDonalds Noruega ofereix com a servei gratuït als seus clients la recàrrega del seu vehicle elèctric mentre estan consumint a les seves instal·lacions.

Descripció general

La Companyia elèctrica Fortum de Noruega, instal·la un born tipus Chademo de recàrrega ràpida, capaç d'arribar al 80% de la càrrega de la bateria en 15 minuts.

Aspectes remarcables / Resultats
  • S'obté una major satisfacció de la clientela.
  • Es potència la bona imatge de McDonalds com a empresa preocupada per les energies netes.
  • Es preveu l'expansió del model a d'altres instal·lacions similars.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT