We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Projecte pilot pedagògic per a la combinació d'energies renovables amb la xarxa elèctrica

Sheridan
Empresa executora

Renteknik

Sector

Docència

Projecte

Projecte pilot pedagògic per a la combinació d'energies renovables, conjuntament amb la xarxa elèctrica.

Instal·lació

Sheridan College Toronto (Canadà).

Antecedents / objectius

El nostre integrador Renteknik ha dissenyat conjuntament amb CIRCUTOR una proposta per combinar amb la xarxa altres fonts d'energia renovable (dos panells solars, un molí eòlic, una turbina hidràulica) amb acumulació a bateria,  per subministrar consums en diferents instal·lacions.

Descripció general

El sistema inclou un controlador EFM que controla i mesura en temps real els consums de l'usuari, el valor de la generació de renovables, i l'estat de càrrega i descàrrega de la bateria, donant prioritat en un temps de mil·lisegons a una font o una altra en funció de la demanda. A més, el mesurador CDP0 impedeix que en cas d'excés de generació i baix consum es pugui injectar energia a la xarxa ja que la legislació canadenca ho prohibeix.

S'ha instal·lat un potent programari powerStudio de luxe que integra, a més dels mencionats equips, d'altres com:

  • Mesuradors de contínua TR8 per als panells solars.
  • Relés de protecció diferencial RGU-10 amb comunicacions i motoritzats, controlables i programables a distància, que avisen en cas de disparament.
  • Mesuradors de xarxes elèctriques CVM-MINI i transformadors eficients de corrent MC3.
  • Estació meteorològica.
Aspectes remarcables / Resultats

En un futur preveuen  una extensió per afegir un born de recàrrega per a vehicle elèctric. És un projecte pilot en una prestigiosa escola, una referència de bandera per a CIRCUTOR i per a les energies renovables al Canadà, que tindrà repercussió en altres escoles i universitats similars, pel nou i mediàtic projecte.


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT