We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Gestió global remota de les instal·lacions de la televisió marroquina

TelecomMarroc
Empresa executora

Elexpert

Sector

Telecomunicacions

Projecte

Gestió global remota de les instal·lacions de la televisió marroquina.

Instal·lació

SOCIÉTÉ National de Radiodiffusion et de Télévision  SNRT  (Marroc)

Antecedents / objectius

El nostre integrador Elexpert ha dissenyat un sistema amb diversos objectius:

  • Gestió de màxima demanda: controla els consums i evita sobrepassar la potència contractada a la companyia elèctrica, desconnectant línies no essencials com ara l'aire condicionat.
  • Control en temps real dels consums d'energia, la qualitat de subministrament, i d'altres paràmetres elèctrics crítics (harmònics, corrent de fuita).
  • Controlar i evitar els disparaments intempestius de l'interruptor general en antenes i instal·lacions remotes, rebre SMS en cas d'incidències.
Descripció general

S'instal·len diversos equips amb diferents propòsits:

  • Equips de qualitat de xarxa QNA amb GPRS instal·lats remotament envien a un servidor central totes les dades de consums i qualsevol incidència.
  • Equips CVMk2 de mesura i software PowerStudio de gestió.
  • Els equips de reconnexió automàtica motoritzada permeten que l'interruptor reconnecti quan desapareix la fuga o la sobrecàrrega de la instal·lació, sense necessitat d'enviar personal.
Aspectes remarcables / Resultats
  • El client té una gestió global òptima.
  • Anàlisi de qualitat de servei.
  • Continuïtat i optimització del manteniment.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT