We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Centre de processament de dades. Cas d'èxit

PROJECTE

Millora d'eficiència energètica d'un centre de processament de dades

 

SECTOR

Informàtic

 

CLIENT

Centre de processament de dades

 

DADA D'INTERÈS

PUE (Power Usage Effectiveness)
Eficiència en Ús de l'Energia


Resultats més rellevants:

  • Estalvi de 8.000 € l'any.
  • Inversió de 6.000 €.
  • Amortització en 9 mesos.

Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic fins un PUE de 1.4

"Gràcies al seguiment de la potència real consumida es va poder reduir la potència contractada, aconseguint una rebaixa en la factura elèctrica de 2.000€ anuals"


Detalls de la solució:

L'aplicació estava formada per: 

  • Una primera pantalla del tipus esquema unifilar, va permetre conèixer els consums reals i l'estat del sistema per cada línea.
  • Una segona pantalla resum amb els càlculs de rendiments, que dóna accés a la confecció i visualització dels informes amb resultats per a diferents períodes ( diari, setmanal, mensual i anual ).
  • A més el sistema va permetre definir les mides mínimes dels grups de servidors, així com l'apagament de la capacitat no utilitzada, sempre contenint els nivells de servei.

Esquema energètic Centre de processament de dades

Situació inicial

El centre de dades té una potència instal·lada de 100 kW, amb un cost energètic anual de 80.000 € l'any. Els responsables es van fixar com a prioritat la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions, per reduir el consum energètic mitjà de 72.000 kWh al mes.

Els costos energètics eren principalment dels sistemes informàtics i clima. Els consums eren constants ja que el centre de dades funciona en règim 24/7. Tampoc existia una previsió de consum energètic ni una comparació amb centres de dades semblants. Es volia conèixer el valor de l'Eficiència en l'ús de l'Energia, PUE (Power Usage Effectiveness per les sigles en anglès), i comparar-lo amb altres centres de dades, veient així el grau d'eficiència actual, i quins factors millorar en la instal·lació.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  de  fr  pt  pl 

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT