We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Universitat Pablo de Olavide

PROJECTE

Certificació del Sistema de Gestió d'Instal·lacions i Eficiència Energètica de la UPO gestionat amb PowerStudio i certificat amb la norma UNE-EN ISO 50001

 

SECTOR

Universitats Públiques

 

CLIENT

(UPO) Universitat Pablo de Olavide, Sevilla

         

ESTALVI

200.000 € anuals

 

INVERSIÓ

150.000 € anuals

 

AMORTITZACIÓ

5 anys


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic de les instal·lacions de la UPO


Resultats:

  • ––L'estalvi acumulat des de 2011 fins 2014, és de 26,47 % respecte a la Línia base de Referència 2011.
  • ––Cal destacar que en l'any 2012 es va posar en funcionament les fases II i III de la Biblioteca que va suposar un gran consum mensual. Anys més tard actuant amb controls més exhaustius s'aconsegueix reduïr el consum en l'edifici.
  • Això ha suposat un estalvi econòmic al voltant de 200.000 euros anuals.

 Control principal de consums

Situació inicial

La gestió de la demanda d'energia es revela cada cop més com un element fonamental de les polítiques energètiques de les organitzacions, i més en particular de les universitats espanyoles. La reducció de la demanda permet avançar, de la forma més econòmica possible, cap els objectius de reducció del cost d'aprovisionament d'energia, de minimització de l'impacte ambiental, i d'increment de la seguretat energètica.

Tenint en compte aquestes premises des de la creació de la Universitat Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, el 1997, l'àrea d'Infraestructures, Manteniment i Eficiència Energètica (IMEE) i el Centre d'Informàtica i Comunicacions (CIC) liderat des de la dirección de la UPO, estan preocupats per establir mecanismes de qualitat en la gestió de l'Eficiència Energètica de las instal·lacions i edificis del campus, així com crear consciència "de la difícil disponibilitat de l'energia i el seu impacte mediambiental" amb la participació de toda la comunitat universitària en la consecució dels objectius.

A la vegada, la Universitat ha anat creixent en el periode 1997-2015 paulatinament en infraestructuras (edificis i instal·lacions dedicades a la docència, la investigació i la gestió administrativa) que exigeixen una gestió eficient sobre els elements que anem a descriure en aquesta bona pràctica (gestió llum, aigua potable i de reg, sistemes de climatització, control de presència, alarmes d'incendis, sistemes d'extinció, vigilància, etc.)

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT