We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Supermercats

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'un centre comercial

 

SECTOR

Cadena de centres comercials

 

CLIENT

Centre comercial

         

ESTALVI

32.000 € a l'any

 

INVERSIÓ

21.000 €

 

AMORTITZACIÓ

8 mesos


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic en cada centre i reducció de la factura elèctrica


Resultats:

Des del primer mes després de la instal·lació, l'estalvi de consum elèctric va ser ja del 24%, i totes les mesures de millora van permetre un estalvi mitjà per centre de 32.000 € el primer any. El termini d'amortització del projecte va ser de 8 mesos. 

"La detecció d'ineficiències per consums en horaris no adequats com el clima en horari nocturn, va permetre un estalvi per concienciació, programació, i/o telecomandament dels sistemes d'uns 8.000€ a l'any." 

A més es van comprovar altres estalvis, tant en l'ús com en el manteniment, i es va obrir la porta per a un ús racional de l'energia en les instal·lacions, inclús a distància mitjançant la plataforma WEB. Altres millores es van aconseguir gràcies a l'ús de calendaris, per racionalitzar els consums estacionals.


 Supermercats

Situació inicial

El responsable de sistemes energètics de la cadena de centres comercials va detectar sobrecostos en les factures de consum elèctric, i tenia com a objectiu la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions. Tampoc existia una previsió de consum energètic ni una possible comparació entre centres semblants de la mateixa cadena comercial.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT