We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Estació depuradora d'aigües residuales

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'una Estació depuradora
d'aigües residuals

 

SECTOR

Tractament d'aigües

 

CLIENT

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

         

DADA D'INTERÈS

Millora en l'eficiència al reduir
un 8,5% el ràtio energètic
(EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada

 

DESCENS DE
CONSUM ENERGÈTIC

69.745 kWh/any (-8,6%)

 

ESTALVI

27.029 € a l'any


Objectiu complert:

Millora en l'eficiència al reduir un 8,5% el ràtio energètic (EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada.


Resultats:

Amb la implantació d'un sistema de telegestió de l'EDAR de Martorell, es va millorar la gestió energètica de la instal·lació i va suposar un estalvi econòmic que va permetre recuperar la inversió en menys d'un any.

Un control puntual dels consums energètics dels equips electromecànics i la detecció dels desviaments de determinats paràmetres elèctrics mesurats (intensitat i tensió principalment), va permetre adoptar un programa de manteniment predictiu de detecció prematura d'avaries, cosa que va permetre reduir el nombre de possibles avaries i allargar la vida útil dels equips.


 Estació depuradora d'aigües residuales (EDAR)

Situació inicial

L'Agència Catalana de l'Aigua, Administració hidràulica encarregada de planificar i executar la política de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües, està desenvolupant des de finals de 2008, el Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica (PEEE per les seves sigles energètiques), en les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals de Catalunya.

En el marc de les actuacions del PEEE, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Martorell (Barcelona), gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjans de l'explotadora, Companyia General d'Aigües de Catalunya S.A., va realitzar una actuació de millora de l'eficiència energètica, mitjançant equips de mesura i un sistema de telegestió de l'energia, per reduir el consum energètic de les instal·lacions de manera molt significativa i allargar el període de vida útil dels principals equips electromecànics. Aquesta actuació va comptar amb el suport econòmic de l'Institut Català d'Energia.

Abans de la millora implantada, el consum energètic total de l'EDAR de Martorell i l'Estació de Bombament Anoia, en el període d'un any comprès entre els mesos de setembre de 2010 i agost de 2011 va ser de 1.123.716 kWh/any.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT