We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Edificis de l'administració pública

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
en un edifici de l'administració
pública

 

SECTOR

Adiministració pública

 

CLIENT

Institut Català de l'Energia
(ICAEN)

         

ESTALVI

34.552 € a l'any
(22,5% de la factura elèctrica)

 

INVERSIÓ

17.936 €

 

AMORTITZACIÓ

6,2 mesos


Objectiu complert:

El sistema integral de mesura i control va permetre estalviar 34.552€ en la factura elèctrica el primer any, a més d'aconseguir un millor seguiment energètic i un edifici més sostenible mediambientalment


Resultats:

El resultat de l'aplicació del conjunt de mesures preses va comportar la reducció d'un 20% en el consum elèctric en el període 2012-2013, amb estalvi total en la factura elèctrica anual del 22,5% (34.552 €) en 2013.

Gràcies a la implantació del sistema de gestió i l'aplicació de mesures correctores es van aconseguir els següents resultats:

  • ––Detectar els consums poc eficients i aplicar les mesures correctores.
  • ––Comptabilitzar l'estalvi de les mesures que es van prendre.
  • ––Valorar l'amortització de les inversions realitzades.
  • ––Aplicar criteris d'avaluació i millora contínua.
  • ––Controlar i millorar els treballs de manteniment.

 Edificis de l'administració pública

Situació inicial

L'edifici del Departament d'Empresa i Ocupació és la seu de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i de l'Agència Catalana de Consum, tenia un consum energètic anual de 1.535.650 kWh, amb un cost energètic anual de 153.565€ a l'any, a més del cost per potència contractada de 24.300€ a l'any. Els responsables es van fixar com a prioritat la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions, per reduir el consum energètic que de mitjana era de 127.790 kWh al mes.

Els principals costos energètics eren de climatització (36%) i enllumenat (25%). Els consums eren fluctuants donats els horaris habituals de feina en les oficines, encara que com veurem més variables del que hauria de ser. Faltava una previsió de consum energètic i una comparació amb mesos i anys anteriors. Seguint l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el seu programa d'estalvi i Eficiència Energètica de Juliol de 2007 i Agost 2011, per realitzar auditories energètiques en tots aquells edificis i dependències de la Generalitat amb un consum anual major a 200.000 kWh, aquest edifici entrava lògicament dins de l'esmentat programa d'estalvi i Eficiència Energètica.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT