We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Recàrrega de vehicle elèctric amb energia solar fotovoltaica

PROJECTE

Recàrrega de vehicle elèctric
mitjançant fonts renovables
"RECARGO"

 

SECTOR

Vehicles comercials

 

CLIENT

Urbaser e.on

         

ESTALVI

3.198 € a l'any

 

RENDIBILITAT ANUAL

4,5%

 

REDUCCIÓ D'EMISSIONS CO2

885,6 kg/any


Objectiu complert:

Màxima recàrrega de la flota de vehicles elèctrics a partir de fonts renovables


Resultats:

La instal·lació va aconseguir un estalvi de 3.198€ el primer any per generació elèctrica fotovoltaica, essent la rendibilitat de la instal·lació del 4,5% anual. L'ús de bateries d'acumulació, va permetre compatibilitzar la màxima producció elèctrica per generació fotovoltaica amb la recàrrega en els moments més adequats segons l'ús dels vehicles. El sistema va permetre a més estalviar 885,6 kg de CO2 a l'any.


 Recàrrega de vehicle elèctric amb energia solar fotovoltaica

Situació inicial

Es plantejava la possibilitat de la recàrrega de la flota de vehicles elèctrics de neteja i manteniment mitjançant autoconsum d'energies renovables, amb injecció zero a la xarxa de subministrament per complir així la legislació vigent. Ja que per a aquests vehicles, la despesa en electricitat de recàrrega era el principal component de la despesa operativa, l'eficiència en la recàrrega era primordial. La instal·lació ja el 2013 era pionera, i va obtenir el resultat esperat de rendibilitat.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT