We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Sistema de gestió intel·ligent d'enllumenat públic

PROJECTE

Gestió eficient d'enllumenat públic

 

SECTOR

Enllumenat públic / Ajuntaments

 

CLIENT

Ajuntament

         

DADES D'INTERÈS

50% del temps il·luminació regulada

 

CONSUM D'ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC

40% aproximadament en la majoria de municipis

 

ESTALVI ESTIMAT

Entre el 30 - 35%


Objectiu complert:

Control de l'enllumenat, reducció de temps d'actuació abans d'una incidència i millora del manteniment preventiu


Resultats:

Amb la instal·lació del sistema intel·ligent CirLAMP d'enllumenat el client va ser capaç de disminuir la seva factura elèctrica per enllumenat entorn a un 30-35%.

Un altre dels seus resultats del sistema de control intel·ligent d'enllumenat públic de CIRCUTOR, va ser que el client va reduir els temps d'actuació en cas d'incidència, ja que es disposava de la informació en tot moment de l'estat de la instal·lació.

El sistema CirLAMP de CIRCUTOR va aportar els següents beneficis addicionals:

  • Reducció del temps d'actuació davant una incidència: gràcies a la Identificació de fallades, es podia conèixer l'estat de les alarmes com llum fosa, llum en mode intermitent i condensador obert.
  • Un millor manteniment preventiu que augmenta la vida útil de les làmpades: l'equip va permetre reportar les hores de funcionament de cada làmpada permetent-ne el canvi quan arribaven al seu nivell de vida màxim. El sistema reportava un esdeveniment al gestor en arribar a l'hora màxima de funcionament programada.

 Sistema de gestió intel·ligent d'enllumenat públic

Situació inicial

El cost de l'enllumenat públic en un municipi era del 40% de la despesa total, incloent despeses de manteniment. Aquest fet junt al constant increment del preu de l'energia elèctrica va fer que un dels principals objectius per a l'entitat fós l'eficiència energètica.

Per altra part el client tenia uns costos cada cop majors de manteniment de l'enllumenat, amb queixes esporàdiques dels ciutadans per manca de servei.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 
 

Més informació:
Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic CIRLAMP

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT