We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Instal·lació fotovoltaica en indústria

PROJECTE

Instal·lació fotovoltaica clau en mà 95,04 kWp / 84 kW d'autoconsum amb injecció zero en coberta plana

 

SECTOR

Industrial

 

CLIENT

ZURC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL ZURC S.A.

         

ESTALVI ANUAL

12.416 €

 

AMORTITZACIÓN

9 anys

 

Reducció emissions CO2

35 T anuals


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic i reduir la factura elèctrica


Dades d'interès:

  • Potència FV instal·lada: 95,04 kWp
  • Mòdul FV: 528 unitats, model XZST-180 W / 24 V de 180 Wp, silici monocristal·lí.
  • Potència nominal: 84 kVA (6 inversors de marca CIRCUTOR 4 kVA i 3 Fronius 20 kVA).
  • Tipus d'instal·lació: Coberta plana, generador FV fixat mitjançant llast, sense taladrar garantint la impermeabilitat.
  • Estructura: Suport de base en acer galvanitzat en calent, bigues d'alumini.
  • Sistema de monitorització SCADA:
    • Dades de funcionament (string monitoring, generació FV, capçalera de la instal·lació elèctrica, consums).
    • Paràmetres mediambientals (radiació, temperatura ambient i mòdul FV).

Software PowerStudio


 Instalación fotovoltaica en industria

Situació inicial

El projecte abarca el subministrament i instal·lació de tots els materials d'una instal·lació fotovoltaica interconnectada amb la xarxa de BT en la modalitat d'autoconsum sense injecció a xarxa. Això fa que la seva legalització es faci segons l'esquema 8 de la ITC-BT-40 del REBT, sense quedar englobada en el Règim Especial de Producció Elèctrica, segons normativa actual (2015).

Aquest sistema fotovoltaic es basa en el concepte d'injecció zero a xarxa.

Això s'aconsegueix mitjançant el Controlador Dinàmic de Potència CDP-0, que és un dispositiu desenvolupat per CIRCUTOR que adapta el funcionament dels inversors a les necessitats de consum de l'usuari.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT