We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en zona agrícola

aplicacio-pamies
Empresa executora

AdeInnova, Coeco Cooperativa

Sector

Agrícola

Projecte

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en zona agrícola

Antecedents / objectius

A data de maig de 2014 s'encarrega a AdeInnova i presenta l'actualització del projecte d'autoconsum fotovoltaic, i analitzant-lo, es pren la decisió d'inversió amb l'objectiu de reduir la factura elèctric, probablement eliminar quasi per complet l'ús del generador de gasoil de recolzament degut a deficiències de la xarxa de subministrament i pics de consum, millorar la qualitat de servei energètic i reduir un percentatge de les sancions per excessos de potència contractada (25 kW) que succeeixen precisament en nombrosos moments d'activitat solar, durant el dia i degut a l'ús intensiu de les càmeres de fred i la programació de riscos.

Descripció general

Pàmies Hortícoles SL actua en qualitat de promotor i selecciona el kit d'autoconsum instantani de 15,8 kWp facilitat amb una completa i garantida tecnologia de control i abocament zero a la xarxa de distribució, l'anomenat CDP, de l'empresa CIRCUTOR, el kit consisteix:

Element Unitats
Inversor Fronius IG Plus 60v-1 (monofàsic) 3
Tarja COM-CARD Fronius IG 3
MC3-125 Amp. Transformador d'intensitat 1
MC3-63 Amp. Transformador d'intensitat 1
Mòduls solars 240 Wp 66
Estructures  66
CDP (Control Dinàmic de Potència) 1
Combiner Box (CB) 1
Aspectes remarcables / Resultats

Objectius tècnics i econòmics

 • Paquet d'energia de 580.000 kWh amb un cost fix de 0,045 €/kWh durant 25 anys
 • Retorn de la inversió des del moment zero
 • Cost unitari de la instal·lació “claus en mà” 1.60 €/Wp
 • Mínim cost de manteniment
 • Reducció de sancions per excessos de potència contractada
 • Reducció d'hores de generador de gasoil, en recolzaments a pics de consum

Objectius socials

 • 100% de l'energia elèctrica consumida és energia neta i verda.
 • Responsabilitat social amb l'entorn.
 • Comunicació de dades generals de la instal·lació a ciutadans visitants (8000/any)
 • La instal·lació servirà per a tasques formatives i comunicatives tècniques
 • Promoció a indústries del sector per animar la inversió solar
 • Recolzament a l'economia solar, organitzacions i petites empreses del sector
 

Consulteu el nostre article especialitzat sobre "Inauguració d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum"

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT