We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)

Una instal·lació sense excedents, funcionant 7 dies a la setmana, amb un 100% autoconsum.

Dades tècniques:
 • Marquesina solar de 97,2 kWp
 • 360 mòduls fotovoltaics de 270 Wp
 • 2 inversors de 50 kVA trifàsics
 • Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
 • Es cobreix un total de 48 places de pàrquing al llarg dels seus 60 metres de longitud.

Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)

Situació inicial:

General Markets Food Ibérica, líder de la distribució alimentària a Espanya, és una companyia amb 93 anys d'experiència amb més de 2.400 empleats i 5 àrees de negoci.
La companyia compta amb més de 650 punts de venda entre cash&carry (GMcash) i supermercats franquiciats (SUMA i PROXIM); 2.000 clients entre detallistes independents i distribuidors locals; la divisió d'Export i la de restauració organitzada Food Service.
En la plataforma de stock situada a Vilamalla (Girona, Espanya), el client exposa la necessitat de reduir l'import de la factura elèctrica sempre d'acord amb la política energètica i ambiental de GM FOOD, en la qual es prioritza el consum d'energia certificada d'origen renovable.

Objectius:

Per portar a terme amb èxit la necessitat exposada pels responsables de GM Food Ibérica, CIRCUTOR els ofereix la realització d'un projecte complet, clau en mà, per aconseguir les fites marcades per la direcció d'empresa.
La solución passa per instal·lar una coberta per evitar el calor en els vehicles estacionats i aprofitar tota la seva superfície per generar energia neta, estalviant en el consum elèctric i emissions de CO2. A més, també s'aprofita la marquesina solar per instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, evitant emissiones de gasos CO2 en vehicles i millorant la imatge corporativa i ajudant a la sostenibilitat del medi ambient.

Detalls:

Per poder dur a terme amb èxit els objectius marcats per GM Food Ibérica, CIRCUTOR ofereix donar suport al client mitjançant un projecte clau en mà, oferint la solució completa des del muntatge mecànic fins a la instal·lació elèctrica i legalització de tots els seus components, fent més fàcil la resolució de l'obra en el menor temps possible.
Per fer-ho, CIRCUTOR dissenya una marquesina solar de 97,2 kWp de 60 metres de longitud, amb 360 mòduls fotovoltaics de 270 Wp i 2 inversors de 50 kVA trifàsics amb un punt de recàrrega Urban per a la recàrrega de qualsevol vehicle elèctric, cobrint un total de 48 places d'aparcament.
El sistema es complementa amb una aplicació Scada de PC per oferir informació en temps real i de forma remota, donant més facilitat als gestors interns a l'hora d'obtenir informació de l'estat de la instal·lació en cada instant a més de dades rellevants sobre l'energia neta generada i l'estalvi en la factura i emissions a final de mes.
Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)
La solució passa per instal·lar una coberta per evitar el calor en els vehicles estacionats i aprofitar tota la seva superfície per generar energia neta, estalviant en el consum elèctric i emissions de CO2 .

Rol de CIRCUTOR

Com hem avançat, CIRCUTOR ha efectuat el rol de contractista al llargo de tot el procés d'instal·lació, essent l'únic responsable de l'execució i realització de la instal·lació, treballant directament en els següents puntos:
Materials:
 • Material fotovoltaic.
 • Punt de recàrrega de vehicle elèctric model URBAN.
 • Caseta prefabricada per a sala inversor.
 • Quadres de proteccions elèctriques.
Serveis:
 • Muntatge mecànic de la marquesina amb maquinària “pesada” (camió grua i plataformes elevadores).
 • Instal·lació elèctrica.
 • Enginyeria d'obra i de projecte.
 • Desenvolupament pla de Seguretat i Salut amb recurs preventiu en obra.
 • Desenvolupament aplicació SCADA per a monitoreig de la generació FV i recàrrega de vehicle elèctric.
 • Tràmits de legalització de la instal·lació fotovoltaica segons RD900/2015.
 • Tràmits de legalització de la instal·lació del punt de recàrrega segons REBT-ITC-52.
Per a la consecució total del projecte CIRCUTOR ha comptat amb la col·laboració d'empreses contractistes, assegurant el compliment de cadascuna de les fases proposades. El detall d'empreses col·laboradores és el següent:
 • Consultoria Energètica i Mediambiental BioQuat
 • Enginyeria EticEnergy
 • Instal·ladora Masiro Instalaciones

Resultats:

Per poder tancar el projecte, aquest es va dividir en tres fases diferents, amb temps diferents:
Un cop finalitzat el projecte s'esperen aconseguir els següents resultats:
 • Previsió d'estalvi energètic: 10.000 € el primer any.
 • Producció d'energia estimada anual: 125 MWh / any.
 • Reducció emissió de CO2: 35 tones / any.
 • Rendibilitat de la inversió ~ 5% / anual.
 • Generació d'energia fotovoltaica diària suficient per permetre la recàrrega de vehicles elèctrics que cobreixin distàncies de fins a 3.000 km/dia amb energia lliure d'emissions.
 • Fins ara, el consum d'aire condicionat a l'estiu provocava pics de consum, amb el consegüent pagament per excés de potència. A través de la nova solució, es preveu eliminar aquest excés de potència, suposant un estalvi econòmic directe.
Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)
 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pl  pt

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT