EDMk SeriesCEP96 Series (consult availability)

EM30-EMS30 Series

.
Licznik elektromechaniczny jednofazowy energii do podłączenia bezpośredniego na szynę DIN

EM30-EMS30

Cod: EM30-EMS30

Opis

Licznik elektromechaniczny jednofazowy energii czynnej do podłączenia bezpośredniego na szynę DIN.

Pozostałe charakterystyki to:

Zastosowania

Dokumentacja

Datasheet: es  en

Technical guide:  EM-30C multi
  EMS-30C multi

Tab

Typ