UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Wiadomości

Nagrody Solar 2014 solarny projekt fotowoltaiczny dostarczany w całości przez firmę CIRCUTOR

włącz .

Nagrody Solar 2014 przyznawane w różnych kategoriach przez EUROSOLAR (Europejskie Stowarzyszenie dla Energii Odnawialnych) stanowią wyróżnienie innowacyjnych projektów oraz inicjatyw, które wykorzystują energie odnawialne.

W swojej trzynastej edycji, Nagroda Solar 2014 dla przedsiębiorstw rolniczych i rolników wykorzystujących energie odnawialne, została przyznana Pàmies Hortícolas SL za projekt solarnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej energię elektryczną na własne potrzeby i zapewniającej zerowy przesył energii do sieci (15,8 kW).

Nagrodzony solarny projekt fotowoltaiczny

Nagrodzony system, dostarczany w całości przez firmę CIRCUTOR, składa się z 66 modułów fotowoltaicznych o mocy 240 Wp i 3 inwerterów monofazowych o mocy 6 kW. Każdy inwerter przekształca energię słoneczną pobieraną przez 22 moduły i przesyła ją do jednej z faz systemu trójfazowego. Dynamiczny sterownik mocy CDP-0 przydziela wartość zadaną maksymalnej produkcji każdemu inwerterowi, aby uzyskać maksymalną wydajność systemu bez ryzyka wygenerowania prądu wstecznego w jakiejkolwiek fazie.

 

Więcej informacji o nagrodzonym solarnym projekcie fotowoltaicznym Pàmies Hortícolas

 
 

Produkty i rozwiązania dla energii odnawialnych

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Dyrektywa Europejska dotycząca audytów energetycznych: obowiązek dla przedsiębiorstw i szansa dla sektora

włącz .

W Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, Unia Europejska wyznaczyła dzień 5 grudnia 2015 roku jako ostateczny termin, do którego przedsiębiorstwa z krajów członkowskich powinny wykonać audyty energetyczne w niezależny sposób, przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów.

Ta Dyrektywa ma moc obowiązującą we wszystkich krajach członkowskich, przy czym sankcje administracyjne z powodu niewykonania w terminie i w określonej formie audytów energetycznych mogą wynosić od 300 € do 100 000 €, bez uszczerbku dla innych sankcji cywilnych lub karnych.

 • W jaki sposób możemy spełnić wymogi Dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej w naszych instalacjach?
 • Korzyści płynące z Dyrektywy Europejskiej dla przedsiębiorstw i gospodarki
 

Więcej informacji: Dyrektywa Europejska dotycząca audytów energetycznych

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

CIRCUTOR bierze udział w projekcie DIDSOLIT-PB

włącz .

CIRCUTOR uczestniczy w szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie międzynarodowego projektu DIDSOLIT-PB. 23 uczestników z 7 regionów śródziemnomorskich będzie uczestniczyć w dniach 22 i 23 bm. w szkoleniu teoretyczno-praktycznym.

Projekt DIDSOLIT-PB:
Rozwój i wdrożenie zdecentralizowanych systemów zasilania energią słoneczną w oparciu o innowacyjne technologie dla budynków publicznych w krajach basenu Morza Śródziemnego

W projekcie DIDSOLIT-PB bierze udział 7 partnerów z Hiszpanii, Grecji, Egiptu i Jordanii a koncentruje się on na innowacyjnych technologiach w sektorze wykorzystania energii słonecznej.

Celem tego projektu z obszaru publiczno-prywatnego i spółdzielczego jest promowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, a także przekazanie know-how w zakresie systemów wykorzystujących energię słoneczną na małą skalę, w tym zastosowań w sektorze prywatnym, a w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane systemy wykorzystujące energię słoneczną zostaną zastosowane w budynkach / lokalach publicznych w oparciu o zamówienia publiczne.

Na zdjęciu poniżej pokazano kraje i budynki, w których zastosowano opisywane nowe technologie.

projekcie DIDSOLIT-PB

 

Więcej informacji Projekcie DIDSOLIT-PB

 

 

Nowy dynamiczny kontroler mocy z zarządzaniem zapotrzebowania na energię

włącz .

W ciągu ostatnich lat CIRCUTOR rozwinął jedne z najbardziej innowacyjnych i kluczowych rozwiązań w sektorze produkcji energii fotowoltaicznej na własne potrzeby, w Hiszpanii, przewodząc inicjatywom i przedsięwzięciom dotyczącym ułatwienia procesu legalizacjiinstalacji podłączonych do sieci w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej z zerowym przesyłem energii.

Dzięki temu CIRCUTOR zdobył pozycję firmy oferującej najszerszą gamę rozwiązań na rynku hiszpańskim oraz zapewniającej największą elastyczność kontroli.

Gama rozwiązań z zakresu CDP - dynamicznego kontrolowania mocy - firmy CIRCUTOR umożliwia dodatkowo kontrolowanie każdej fazy instalacji, aby maksymalnie wykorzystać wydajność inwerterów. CIRCUTOR wciąż zwiększa swoje zaangażowanie, aby zaoferować na rynku rozwiązania zapewniające samowystarczalność energetyczną w oparciu o fotowoltaikę. W związku z tym firma uzupełnia swoją gamę dynamicznych kontrolerów mocy (CDP), dostarczając kolejne opcje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie rozproszonym wytwarzaniem energii.

Jako zwieńczenie kończącego się 2014 roku, CIRCUTOR wprowadza na rynek CDP-G, nowy dynamiczny kontroler mocy z zarządzaniem zapotrzebowania na energię (nazwa urządzenia stanowi skrót nazwy hiszpańskiej: Controlador Dinámico de Potencia). Urządzenie gwarantuje kontrolowany przesył energii do sieci (lub zapobiega przesyłowi energii do sieci, jak ma to miejsce w Hiszpanii), umożliwiając jednocześnie wykorzystanie do maksimum nadwyżek energii elektrycznej pozyskiwanej z promieniowania słonecznego w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego.

CDP-G zawiera wszystkie funkcje znajdujące się w modelu CDP-0, a także nowe funkcje, dzięki którym urządzenie charakteryzuje się dużą elastycznością działania, zwłaszcza w przypadku wykorzystania w sektorze mieszkaniowym i usługowym.

Oto niektóre z głównych charakterystyk CDP-G:

 • Zdolność kontrolowania inwerterów należących do wiodących marek
 • Wykorzystanie nadwyżek produkcji energii fotowoltaicznej
 • Monitorowanie za pomocą sieci internetowej (Smartphone, tablet lub komputer osobisty)
 • Ekran z informacjami na temat poboru, produkcji energii fotowoltaicznej, poboru przez sieć i aktywacji kontrolowanych odbiorników
 • Komunikacja Modbus/TCP zapewniająca integrację w programie SCADA

Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do optymalizacji instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej, by uzyskać samowystarczalność energetyczną w takich zastosowaniach jak:

 • Sterowanie pompami cieplnymi
 • Podgrzewanie wody dzięki wykorzystaniu akumulatorów cieplnych (baseny, mieszkania)
 • Pompowanie wody i zastosowania nawadniające
 • Produkcja sprężonego powietrza

W ten sposób, dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom na rynku, CIRCUTOR nadal utrzymuje pozycję lidera w sektorze produkcji energii fotowoltaicznej na własne potrzeby, oferując tym samym najlepsze produkty swoim klientom.

 

Więcej informacji: Dynamiczny kontroler mocy z zarządzaniem zapotrzebowania na energię

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Seminarium Efektywność energetyczna w Malezji

włącz .

Dnia 20 listopada firma CIRCUTOR uczestniczyła w zorganizowanym przez siebie i swojego oficjalnego dystrybutora w Malezji seminarium na temat wdrożenia systemu wydajnego zarządzania energią elektryczną i jego wpływu, przy certyfikacji ISO50001, na optymalizację wykorzystania energii w każdego rodzaju strukturze.

Podczas wydarzenia, w którym uczestniczyło około 50 przedstawicieli firm z różnych regionów kraju, skoncentrowano się na popularyzowaniu programu do zarządzania energią POWERSTUDIO jako bazy w zakresie wiedzy i oszczędności w różnych procesach produkcyjnych. Wielcy konsumenci energii jak huty stali i cementownie, reprezentowani na seminarium przez swoich przedstawicieli, mogli przekonać się, w jaki sposób firma CIRCUTOR potrafi powiązać pobór energii ze wskaźnikami produktywności, a tym samym wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki produkcji, zmniejszając dodatkowo ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych.

Firmy konsultingowe, inżynieryjne oraz producenci z innych sektorów takich jak sektor spożywczy, mieli również możliwość sprawdzenia, jak poprzez sieć internetową byliśmy w stanie uzyskać w Kuala Lumpur dostęp do działających w innych krajach systemów zarządzania energią, obejmujących dodatkowo rozwiązania dotyczące samowystarczalności energetycznej i zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych, dzięki czemu system uzyskiwał wartość dodaną, bardzo docenioną podczas sesji.

Seminarium zakończyło się, przy czynnym udziale uczestników, prezentacją sztandarowych urządzeń dostarczających informacji dla tego systemu oraz przedstawieniem panoramy rynku szczególnie wyczulonego na rozwiązania problemu opłat karnych za nadmierny pobór energii.

Seminarium Efektywność energetyczna w Malezji

 

Więcej informacji: Program do zarządzania energią

 
 

Więcej informacji: Wydajność energii elektrycznej

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Nowa gama CEM modułowych liczników energii

włącz .

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie konieczne jest wydajne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Ponadto, stały wzrost cen energii powoduje, że użytkownicy są zmuszeni do szukania nowych formuł zarządzania posiadanymi instalacjami.

Nowa gama modułowych liczników CEM firmy CIRCUTOR pozwala uzyskać wszystkie kluczowe informacje dotyczące poszczególnych charakterystyk zużycia w instalacji, co umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy, zasobów oraz optymalizację wydajności energii elektrycznej w instalacjach.

Ta gama CEM składa się ze statycznych liczników jednofazowych i trójfazowych do pomiaru energii czynnej Klasy B/1 (EN50470/IEC 62053-21) oraz do pomiaru energii biernej Klasy 2 (IEC 62053-23), montowanych na szynie DIN.

Oprócz tego, dzięki łatwemu podłączeniu modułu CEM-M, można wyposażyć liczniki w system komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus/RTU.

 

Modułowych liczników energii CEM:

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Zespól CIRCUTOR zyczy Wesolych Swiat

włącz .

Od zawsze przyświecała nam ta sama idea. Kroczyliśmy w tym samym kierunku, mając wytyczony ten sam cel. Skonstruowaliśmy urządzenia, które obecnie tworzą kluczową część każdego systemu elektrycznego. Wciąż z pełnym zaangażowaniem pragniemy pomóc budować świat bardziej wydajny energetycznie.

Szczęśliwych Świąt i Najwyższej wydajności!


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Nowe podejście do koncepcji kompensacji mocy biernej

włącz .

Ważnym czynnikiem, którego zazwyczaj nie bierze się pod uwagę przy kompensacji, jest niezrównoważenie obciążeń. Zastosowanie systemów kompensacyjnych dokonujących pomiarów tylko w jednej fazie i kompensujących moc wyłącznie za pomocą kondensatorów trójfazowych, może spowodować przekompensowanie systemu, co pociąga za sobą skutek przeciwny do pożądanego w zakresie polepszenia współczynnika mocy i ograniczenia strat w systemach dystrybucji.

Wszystkie te kwestie w połączeniu z rozszerzeniem funkcjonalności elektronicznych liczników energii (smart meters), które potrafią zarejestrować w sposób indywidualny pobór mocy przypadający na każdą fazę, oraz nowe formy nakładania opłat karnych, które uwzględniają pobór mocy pojemnościowej, zmotywowały nas do nowego podejścia do tradycyjnych systemów kompensacji mocy biernej.

CIRCUTOR prezentuje nową gamę baterii OPTIM HYB, które potrafią dokonać kompensacji mocy biernej w oparciu o rzeczywisty pomiar trójfazowy systemu (pomiar trzech faz zamiast jednej), i dzięki kombinacji systemu kompensacji z kondensatorami jednofazowymi (F-N) z tyrystorami oraz trójfazowych (III) ze stycznikami, umożliwiają nam zindywidualizowaną, szybką i dokładną kompensację mocy dla każdej fazy.


 

Nowa gama aktywnych filtrów. Jakość charakteryzująca bardziej uniwersalną sieć

włącz .

Nowa gama aktywnych filtrów AFQ firmy CIRCUTOR to najbardziej kompletne rozwiązanie dotyczące problemów harmonicznych, gdyż nie tylko je eliminuje, lecz również umożliwia kompensację energii biernej, zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, a także fazowe zrównoważenie prądów w niezrównoważonej sieci elektrycznej.

Filtry aktywne AFQ firmy CIRCUTOR zapewniają również:

 • Filtrowanie selektywne harmonicznych nieparzystych od 3. do 25.
 • Podłączenie od strony sieci lub obciążenia w celu większej elastyczności instalacji. Wielozakresowość napięć działania od 230 do 480V oraz wielozakresowość częstotliwości (50/60 Hz) zależnie od modelu.
 • Zintegrowane wyjście komunikacyjne w celu zintegrowania filtrów w programie do zarządzania energią PowerStudio SCADA firmy CIRCUTOR.
 

Równoległy filtr aktywny wielofunkcyjny AFQ 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Więcej artykułów…

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT