UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły na medal

Nowa gama statycznych baterii kondensatorów

włącz .

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej.

Najwyższej klasy parametry dostępne dla każdego

Gdy myślimy o pierwszym kroku w celu zoptymalizowania wydajności energetycznej w naszych instalacjach, to jedną z pierwszych, a zarazem najczęściej podejmowaną operacją jest kompensacja mocy biernej. W związku z pojawianiem się na przestrzeni czasu nowych potrzeb oraz nowych technologii, ciągła ewolucja technikw dziedzinie kompensacji stała się rzeczywistością.

System, który był stosowany od samego początku, azarazem najczęściej spotykany, to kompensacja mocy biernej w oparciu o baterie kondensatorów przełączanych za pomocą st yczników. Stanowi on nadal doskonałą metodę wykorzystywaną w instalacjach, w których krzywa obciążenia jest identyczna dla każdej z faz (system zrównoważony), a pobór energii nie ulega szybkim zmianom (wahania ponad 20 -sekundowe). Jednak wraz z upływem lat, ewolucją technologii, a także zwiększeniem obciążeń dynamicznych, pojawiły się systemy o większym stopniu niezrównoważenia oraz charakter yzujące się dużo szybszymi zmianami poboru energii.

Dlatego pojawiło się nowe rozwiązanie: - wykorzystanie przekaźników statycznych (przekaźniki półprzewodnikowe lub tyrystory) do przełączania kondensatorów w baterii. Opisana koncepcja kompensacji posiada szereg istotnych zalet w porównaniu z kompensacją poprzez przełączanie baterii kondensatorów za pomocą styczników, a mianowicie:

Zalety nowej gamy:
  • Zwiększenie szybkości odpowiedzi: zastosowanie przekaźników statycznych (tyrystory) stanowi najlepsze rozwiązanie w celu uzyskania kompensacji mocy biernej w instalacjach, w których wahania obciążeń charakteryzują się dużą zmiennością i są bardzo szybkie (rzędu ms). Przykłady spotykanych zastosowań: sprzęt spawalniczy, windy, schody ruchome, sprężarki, żurawie itd.
  • Brak zużycia mechanicznego: jako element elektromechaniczny, stycznik charakteryzuje się ograniczoną żywotnością mechaniczną, co powoduje konieczność okresowego wykonywania czynności serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, konieczność ta zostaje wyeliminowana, pociągając za sobą wydłużenie żywotności baterii kondensatorów oraz optymalizację kosztów konserwacji.
  • Zmniejszenie hałasu: z astosowanie s tyczników w iąże s ię z a ktywacją elementów mechanicznych, zwiększając poziom hałasu, co może być uciążliwe w instalacjach wykorzystywanych w zastosowaniach usługowych. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, wspomniany hałas nie występuje.
  • Brak stanów przejściowych przy załączaniu: zastosowanie płyt sterowania załączaniem krokowym przy przechodzeniu napięcia sieciowego przez zero pozwala wyeliminować stany przejściowe przy załączaniu kondensatora, dzięki czemu wydłuża się jego okres eksploatacji i nie występują zakłócenia w sieci elektrycznej.

Nowy system kompensacji statycznej

  • Zwiększenie szybkości odpowiedzi
  • Brak zużycia mechanicznego
  • Zmniejszenie hałasu
  • Brak stanów przejściowych przy załączaniu

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej. Circutor, prekursor w dziedzinie baterii statycznych, rozwinął system kompensacji z zastosowaniem tyrystorów, uzyskując zrównanie kosztów baterii statycznych z filtrami z kosztem tradycyjnego systemu kompensacji z zastosowaniem styczników.


Na etapie początkowym, wysokie koszty tej technologii stanowił y problem dla firm, ponieważ inwestycja w baterię statyczną była związana z bardzo długimi okresami amortyzacji i w wielu przypadkach trudno było uzasadnić ten koszt, zwłaszcza gdy był on porównywany z kosztem baterii ze stycznikami.

W chwili obecnej, CIRCUTOR, będący prekursorem w dziedzinie rozwoju technologii wykorzystywanej w bateriach statycznych od nieco ponad 20 lat, dostosował nowo powstałe technologie do tej techniki kompensacji. Dział badań, rozwoju i innowacji rozwinął nową gamę baterii statycznych o cenie zbliżonej do ceny systemu kompensacji z użyciem styczników. W ten sposób został wyeliminowany problem ceny w przypadku w yboru statycznej baterii kondensatorów jako metody kompensacji mocy.

Z tego względu, CIRCUTOR wprowadzi ł nową gamę bater ii statycznych EMS-C, EMK, OPTIM FRE (z filtrami tłumiącymi) z now ym systemem kompensacji mocy z załączaniem za pomocą tyrystorów, idealnym zarówno do zastosowań przemysłowych, np. w urządzeniach do spawania łukowego, mechanizmach uruchamiających sprężarki, dźwigach lub zbloczach, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Dzięki redukcji kosztów nowych gam bater ii statycznych oraz ich wysoko zaawansowanej technologii, sprawiamy, że ta opcja staje się realną i możliwą do zamortyzowania inwestycją w przypadku każdej instalacji.

New static compensation systemNowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych,
jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji
mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Nowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu. 

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT