UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły na medal

Trzy filary transformacji energetycznej

włącz .

Transformacja energetyczna nie jest obowiązkiem, lecz koniecznością. Aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, należy dążyć do zrównoważonego modelu energetycznego, który zwiększa wykorzystanie źródeł energii odnawialnych.

Kraje uprzemysłowione wytwarzają większość swojej energii elektrycznej w tradycyjnych elektrowniach, zarówno węglowych, gazowych, jak i nuklearnych. Zapewniają one olbrzymi zysk ekonomiczny firmom produkującym energię, przy czym użytkownicy zaspokajają swoje potrzeby energetyczne poprzez zakup energii elektrycznej i paliwa w odpowiednich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Ten łatwy w zastosowaniu sposób dostarczania energii zazwyczaj pociąga za sobą wysokie koszty i jest, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania energii, w dużym stopniu niewydajny.

Transformacja energetyczna jest trudna, ale nie jest niemożliwa. Pierwszy krok stanowi zmiana formy wytwarzania energii. W tym celu należy zdecentralizować punkty wytwarzania energii elektrycznej. Opisywany model energetyczny znany jest pod nazwą Energetyka rozproszona. Ów system opiera się na wytwarzaniu energii w tym samym punkcie, w którym będzie ona pobierana, powodując w sposób bezpośredni ograniczenie strat w sieci oraz przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W porównaniu z systemem tradycyjnym, energetyka rozproszona posiada wiele zalet. Oferuje korzyści zarówno na poziomie technicznym, ekonomicznym jak i ochrony środowiska.

Aspekt techniczny

Polepsza jakość usług elektrycznych, ograniczając - dzięki mniejszemu wykorzystaniu linii wysokiego napięcia - możliwość wystąpienia awarii.

Systemy DG (Distributed generation) mają budowę modułową i zapewniają elastyczność systemu dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to prosty sposób montażu w krótkim czasie. Kolejną zaletą jest elastyczność całkowitej mocy produkcyjnej systemów DG, uzyskiwana poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby modułów, co ułatwia działanie systemu operacyjnego i konserwacyjnego.

Energetyka rozproszona ogranicza straty energii w sieciach dystrybucji i transportu.

Aspekt ekonomiczny

Pozwala uniknąć kosztów inwestycji w przesył i dystrybucję, generując jednocześnie mniejsze koszty w infrastrukturze elektrycznej, a w konsekwencji - uzyskując oszczędności w kosztach funkcjonowania i konserwacji.

Pozwala ograniczyć koszty paliwa, dzięki polepszeniu wydajności w przypadku zastosowań układów kogeneracyjnych. Opisywane systemy wykorzystują ciepło resztkowe w celu jego reutylizacji w ogrzewaniu, chłodzeniu lub w celu zwiększenia jego wydajności poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, powodując zaoszczędzenie energii pierwotnej.

Aspekt środowiskowy

Powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Energetyka rozproszona przyczynia się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie systemów in-situ. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie poboru energii pierwotnej ze źródeł tradycyjnych na rzecz wytwarzania czystszej energii, jak w przypadku systemu fotowoltaicznego, a dodatkowo unika się emisji wygenerowanych na skutek strat w przesyle energii z elektrowni do miast.

Opisywane systemy mogą zawierać wiele układów służących do generowania i magazynowania energii, pozwalając na przeniesienie procesu wytwarzania energii z systemów konwencjonalnych do systemów solarnych lub wiatrowych.

Jednak, aby osiągnąć transformację energetyczną, nie wystarczy zdecentralizować punkty wytwarzania energii oraz wykorzystywać źródła czystej energii. Należy również zmienić sposób konsumpcji energii. Zatem końcowy sukces opiera się na zmianie świadomości konsumenta oraz racjonalnym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Ograniczenie poboru energii opiera się na trzech głównych filarach:

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energię z systemu elektrycznego, bez negatywnego wpływu na zwykłe czynności wykonywane w budynkach, przemyśle lub w dowolnym procesie przetwarzania. Instalacja wydajna pod względem elektrycznym umożliwia jej optymalizację techniczną i ekonomiczną, czyli ograniczenie kosztów technicznych i ekonomicznych podczas jej eksploatacji.

Podsumowując, efektywność energetyczna obejmuje:

  • Wsparcie zrównoważonego charakteru systemu oraz środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2, osiągnięte dzięki optymalizacji zapotrzebowania na energię.
  • Polepszenie technicznego zarządzania instalacjami poprzez zwiększenie ich wydajności oraz zapobieganie przerwom w procesach produkcyjnych oraz ewentualnym awariom.
  • Ograniczenie zarówno kosztów ekonomicznych energii jak i kosztów eksploatacji instalacji.

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Mobilność elektryczna

Transformacja energetyczna jest niemożliwa bez mobilności elektrycznej: pojazd elektryczny to przyszłość. Zmiana pojazdu na elektryczny oznacza radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wystarczy tylko pomyśleć o różnicy wydajności między silnikiem spalinowym i elektrycznym.

Silnik elektryczny posiada wydajność około 95%, natomiast silnik cieplny - 30%. Do przejechania 100 km pojazd elektryczny zużywa trzy razy mniej energii niż pojazd tradycyjny.

Przy założeniu, że energia zużywana przez pojazdy elektryczne może pochodzić ze źródeł czystej energii, natomiast energia zużywana przez pojazdy tradycyjne pozyskiwana jest wyłącznie ze źródeł kopalnych.

Mobilność elektryczna

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Pobór energii przez budynki stanowi 40% całkowitej energii zużywanej w Europie. Ograniczenie poboru energii przez budynki stanowi jeden z głównych punktów działania ukierunkowanego na zmniejszenie zależności energetycznej, a tym samym - spełnienie wymogów porozumień międzynarodowych w celu powstrzymania zmian klimatycznych.

Mając to na względzie, przyjęto Dyrektywę Europejską 2010/31/UE, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, na mocy której wszystkie kraje członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie środki, aby od 2020 roku wszystkie nowo wznoszone budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (w przypadku budynków użyteczności publicznej - od roku 2018).

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii nZEB (nearly Zero-Energy Building) charakteryzują się bardzo wysokim poziomem efektywności energetycznej i komfortu, a także bardzo niskim poborem energii, którą czerpią w większości z odnawialnych źródeł energii na miejscu lub z otoczenia.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Bez wątpienia, transformacja energetyczna jest powiązana z szeregiem złożonych wyzwań, jednak w przypadku odpowiedniego podejścia do nich, korzyści uzyskane dzięki nowemu modelowi energetycznemu pozwolą powstrzymać zmiany klimatyczne i polepszyć jakość życia nas wszystkich.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT