UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły na medal

REC4. Wygoda w domu, ciągłość działania infrastruktur

włącz .

Ochrona różnicowoprądowa jest jednym z najważniejszych systemów w ramach zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

Kluczowe jest, aby wyłączniki uruchamiały się zawsze, gdy uciekający prąd mógłby być niebezpieczny dla człowieka lub gdyby mógł przynieść straty natury ekonomicznej w instalacjach elektrycznych. Warto pamiętać, że nie zawsze powodem wyzwolenia wyłącznika jest wyciek w instalacji, czasem może być ono wywołane przez czynniki zewnętrzne np. atmosferyczne wyładowania elektryczne.

Urządzenia ochrony różnicowoprądowej z automatycznym ponownym załączaniem są wyłącznikami wyposażonymi w silnik, który odpowiada za ponowne załączenie w przypadku braku stałego wycieku w instalacji.

TW niniejszym artykule prezentujemy nowy projekt serii REC firmy Circutor, REC4 i wymieniamy korzyści, które przynosi instalacja urządzenia o tych właściwościach.

Urządzenie

REC4

Nowy REC4 jest ewolucyjnym następstwem REC3 w kwestii rozmiaru, natomiast zachowuje wszystkie funkcje poprzednika. Urządzenie zajmuje teraz miejsce tylko 3 modułów, co oznacza, że może być bezproblemowo instalowane w nowych lub istniejących skrzynkach rozdzielczych.

REC4

Jest również idealnym rozwiązaniem dla skrzynek o ograniczonych rozmiarach, w których można wymienić standardową ochronę różnicoprądową (2 moduły) i magnetotermiczną (2 moduły) na REC4 (3 moduły) i jeden wyłącznik jednobiegunowy magnetotermiczny, nazywany również DPN. W ten sposób można zainstalować system ponownego załączenia w tym samym miejscu, unikając tym samym rozbudowy skrzynki rozdzielczej.

REC4 oferuje dodatkowo możliwość anulowania ponownego załączenia, wybierając tryb ręczny lub automatyczny, z możliwością zaplombowania chroniącego przed ingerencją w trakcie robót serwisowych lub w trakcie działania.

Wyposażony jest we wskaźniki diodowe LED, które po zamontowaniu urządzenia pokazującą w każdym momencie, w sposób szybki i wyraźny, jego stan (ON/uruchomiony/ponownie załączony).

W celu zapewnienia całkowitej ochrony osobom, urządzenie wyposażone jest w system ochrony przez izolację, który wyłącza automatyczne ponowne załączenie w przypadku, gdy nastąpił kontakt bezpośredni, zapobiegając w ten sposób powstawaniu szkód podczas uruchamiania instalacji lub robót serwisowych.

Instalacja jest wyjątkowo prosta, mały kompaktowy rozmiar pozwala na zamontowanie urządzenia w ten sam sposób, co zwykły wyłącznik różnicowoprądowy i nie trzeba wykonywać żadnego innego typu podłączenia między wyłącznikiem a silnikiem, ponieważ jest całkowicie zintegrowany z obudową.

Maksymalna ciągłość, minimalna przestrzeń

REC4
 
REC4 jest urządzeniem stworzonym z myślą o wszystkich instalacjach, w których niezbędne jest zapewnienie ciągłości usług. Istnieje wiele możliwości zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego z ponownym załączeniem firmy Circutor, który dzięki swoim kompaktowym wymiarom można dopasować do każdej instalacji elektrycznej..
Wygoda w domu

Funkcje REC4 sprawiają, że jest to urządzenie szczególnie nadające się do instalacji domowych, w których większość obciążeń jest jednofazowych. Coraz więcej urządzeń działa samodzielnie i jest sterowane zdalnie. Dlatego wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego w domu może być powodem wielu problemów.

FD REC4 vivienda1Gdybyśmy znajdowali się poza domem na wakacjach, a zadziałałby wyłącznik różnicowoprądowy, to możliwe byłoby wyłączenie linii instalacji elektrycznej, do której podłączone są urządzenia RTV, np. lodówka, i w konsekwencji jej zawartość zmarnowałaby się w przeciągu kilku godzin. Wiązałoby się to ze stratami natury ekonomicznej, ponieważ należałoby wtedy pozbyć się jedzenia, jak również poświęcić czas na czyszczenie oraz uruchomienie urządzenia.

FD REC4 vivienda2Kolejnym przykładem na zastosowanie wyłącznika REC4 z automatycznym ponownym załączeniem jest zapobieganie wyłączeniu domowego alarmu bezpieczeństwa, które oznaczałoby brak ochrony przeciwko aktom wandalizmu i włamaniom. Ponadto dziś takie instalacje jak klimatyzacja, oświetlenie, system nawadniania ogrodu lub utrzymania basenu sterowane są zdalnie przez urządzenia komórkowe. Urządzenie pomaga w podtrzymaniu działania przez cały czas, co pozwala na uniknięcie niespodzianek zastanych po przyjeździe do domu lub drugiej rezydencji, gdzie właśnie system wyłącznika z ponownym załączeniem z założenia jest bardzo przydatny.

FD REC4 infra1

Jednakże korzyści z zamontowania REC4 nie ograniczają się tylko do zapewnienia działania urządzeń domowych podczas naszej nieobecności w domu. W wielu innych sytuacjach bylibyśmy wdzięczni, że REC4 np. ponownie załączy prąd, jeśli zgaśnie światło i nie trzeba przemieszczać się po omacku do skrzynki, aby załączyć wyłącznik.

Ciągłość działania infrastruktur

Wyposażenie infrastruktury w wyłączniki REC4 to decyzja mająca na celu zapewnienie maksymalnej ciągłości usługi przy obciążeniach jednofazowych. Urządzenie załączy się w sposób prawie natychmiastowy zawsze, jeśli wyciek nie jest stały, zapobiegając wyłączeniu różnych systemów, co przekładałoby się na konkretne straty natury ekonomicznej, których należy za wszelką cenę unikać.

FD REC4 infra2W przypadku, gdy urządzenia działają samodzielnie w oddalonej lokalizacji, wyłącznik różnicowoprądowy z samoczynnym ponownym załączaniem firmy Circutor sam załączy instalację po zadziałaniu zabezpieczeń.

Jeśli jest to przypadek wycieków przejściowych, system sam zapewni normalne działanie instalacji. Z kolei, jeśli naprawdę istnieje wyciek permanentny, system podejmie maksymalnie trzy próby załączenia i jeśli wyciek nie zniknął, to załączenie nie zostanie zrealizowane, a obwód pozostanie otwarty do wizyty specjalisty.

FD REC4 infra3Przykładowo w branży telekomunikacyjnej przyjęło się posiadanie kilku anten rozmieszczonych na całym obszarze, a niektóre z nich są umieszczone w miejscach oddalonych lub o utrudnionym dostępie. Zatrzymanie w tego typu infrastrukturze mogłoby przynieść przedsiębiorstwu straty rzędu 30.000€/min, poza tym koszty i niedogodności takie jak przemieszczanie się personelu tylko po to, aby załączyć wyłącznik.

Kolejnym przykładem z serii omawianych są instalacje oświetlenia publicznego, gdzie zapewnia się działanie całego systemu oświetlenia miasta lub dróg, lub zabezpiecza przed wyłączeniem urządzeń na stacjach benzynowych low cost, na których nie ma personelu, który mógłby wykonać ponowne załączenie ręcznie. Zamiast przemieszczać się do konkretnego miejsca, aby przywrócić operatywność, REC4 sam przywróci instalację do stanu prawidłowego funkcjonowania.

FD REC4 infra4W odniesieniu do branży usługowej główną zaletą zamontowania wyłącznika różnicowoprądowego z automatycznym ponownym załączaniem jest pewność, że systemy oświetlenia, klimatyzacji, sieci kamer monitoringu lub UPS będą cały czas aktywne, zarówno w małych lokalach, hipermarketach czy centrach handlowych.


Poznaj jego działanie i sposób instalacji

 

Więcej informacji: Wyłącznik różnicowoprądowy z samoczynnym ponownym załączeniem

 

Kontrastowe zestawienie wszystkich parametrów Twojej instalacji elektrycznej

włącz .

Nowe potrzeby sektora

Nowy analizator CVM-E3-MINI został specjalnie zaprojektowany w celu optymalizacji zarządzania zmiennymi elektrycznymi i energetycznymi w każdego rodzaju instalacji, dostosowując się do nowych norm międzynarodowych w zakresie pomiaru i zarządzania efektywnością energetyczną.

Zgodnie z wytycznymi najnowszych norm międzynarodowych jak Dyrektywa europejska 27/2012/WE lub Dekret Królewski 56/2016 (w odniesieniu do Hiszpanii), urządzenie zapewnia użytkownikowi wskazanie poziomu emisji CO2 dla instalacji, linii lub maszyny, a także koszt energii pobranej lub wytworzonej w każdej sytuacji.

Kontrastowe zestawienie wszystkich parametrów Twojej instalacji elektrycznej
Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o Twojej instalacji
 • Mierzy i oblicza dowolne parametry Twojej sieci elektrycznej
  CVM-E3-MINI zapewnia pomiary w czasie rzeczywistym ponad 250 parametrów elektrycznych łącznie z różnymi rodzajami energii, kosztem i emisją zarówno w przypadku poboru jak i wytwarzania energii. Urządzenie pokazuje wartości RMS, maksymalne i minimalne dowolnej zmiennej chwilowej, a także dekompozycję harmonicznych do 31 rzędu.
 • Rodziel pobory z dwóch źródeł energii
  Urządzenie posiada wejście cyfrowe do zmiany taryfy. W ten sposób, można zachować wartości przyrostowe z dwóch źródeł energii, zarówno dla energii z sieci elektrycznej jak i dla energii z dodatkowego systemu wytwarzania energii (generatora na olej opałowy lub zasilaczy UPS).
Zarządzaj Twoją instalacją

Dokonuje pomiaru czasu działania, aby zapewnić prawidłową obsługę prewencyjną elementów linii lub maszyn, w której jest zainstalowany. Dzięki temu, pracownik odpowiedzialny za konserwację dokona wymiany elementów potencjalnie narażonych na usterkę, zanim ona nastąpi, pozwalając uniknąć przestojów linii produkcyjnych oraz kosztów pośrednich związanych z procesem.

Urządzenie posiada jedno wyjście tranzystorowe, w pełni programowalne przez pracownika odpowiedzialnego za konserwację, które umożliwia interakcję z systemem w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu związanego z chwilową wartością parametru.

Uniknij błędów konfiguracji
Sprzęt może zostać skonfigurowany za pomocą bezpłatnego oprogramowania PowerStudio. Dodatkowo, za jego pomocą można w sposób zdalny rozwiązać każdy problem związany z okablowaniem urządzenia bez konieczności czekania na przerwę w produkcji, dzięki czemu unika się błędnych danych w odczytach.
 • Usuń błędy instalacji przekładników prądowych
  W przypadku nieprawidłowego zainstalowania przekładnika prądowego, urządzenie będzie wykonywało pomiary w sposób nieprawidłowy. Za pomocą oprogramowania można odwrócić przekładnik bez konieczności fizycznej modyfikacji okablowania, dzięki czemu unika się błędów odczytu oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym, ponieważ nie występuje konieczność interakcji z układem mocy.
 • Usuń błędy niezgodności faz prądu i napięcia
  Jeśli przyłącza napięciowe nie znajdują się w tej samej linii co przekładniki prądowe, urządzenie pokaże błędne wartości pomiaru cosφ oraz współczynnika mocy, co z kolei spowoduje błędny odczyt mocy i energii. Za pomocą oprogramowania można zmienić pozycję faz napięcia, aby były zgodne z fazami prądu, bez konieczności fizycznej modyfikacji okablowania, dzięki czemu unika się błędów odczytu oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym, ponieważ nie występuje konieczność interakcji z układem mocy.
Większe bezpieczeństwo
Nowy CVM-E3-MINI jest wyposażony w nowy system Plug&ON z zaciskami przyłączowymi, w celu umożliwienia instalacji urządzenia. Zaciski są w pełni zabezpieczone za pomocą pokryw listw zaciskowych z możliwością założenia plomb, aby uniknąć niedozwolonych manipulacji lub przypadkowego odłączenia na skutek naprężenia okablowania.

Większe bezpieczeństwo

Większa wszechstronność
Sprzęt posiada protokół Modbus RTU oraz BACnet, które są zintegrowane w tym samym urządzeniu, zapewniając wszechstronność zastosowania w przypadku instalacji w różnego typu lokalizacjach, zarówno w budynkach jak i w zakładach przemysłowych. W przypadku lokalizacji, w których konieczne jest zainstalowanie urządzenia w formacie panelowym, CVM-E3-MINI posiada adapter o wymiarach 72x72 mm, który umożliwia spełnienie wszelkich wymogów montażowych.

Większa wszechstronność

Idealna widoczność
Zapewnia prawidłowe wyświetlanie danych dla odległości do 3 m, pozwalając w ten sposób uniknąć otwierania rozdzielnicy w celu kontroli parametrów elektrycznych.

 

Idealna widoczność


"Bez wątpienia, nowy wizerunek analizatora sieci CVM-E3-MINI firmy CIRCUTOR
jest na miarę nowych czasów, a jego osiągi są na miarę potrzeb sektora."

 

Więcej informacji: Analizator elektrycznych sieci trójfazowych na szynę DIN

 

Trzy filary transformacji energetycznej

włącz .

Transformacja energetyczna nie jest obowiązkiem, lecz koniecznością. Aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, należy dążyć do zrównoważonego modelu energetycznego, który zwiększa wykorzystanie źródeł energii odnawialnych.

Kraje uprzemysłowione wytwarzają większość swojej energii elektrycznej w tradycyjnych elektrowniach, zarówno węglowych, gazowych, jak i nuklearnych. Zapewniają one olbrzymi zysk ekonomiczny firmom produkującym energię, przy czym użytkownicy zaspokajają swoje potrzeby energetyczne poprzez zakup energii elektrycznej i paliwa w odpowiednich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Ten łatwy w zastosowaniu sposób dostarczania energii zazwyczaj pociąga za sobą wysokie koszty i jest, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania energii, w dużym stopniu niewydajny.

Transformacja energetyczna jest trudna, ale nie jest niemożliwa. Pierwszy krok stanowi zmiana formy wytwarzania energii. W tym celu należy zdecentralizować punkty wytwarzania energii elektrycznej. Opisywany model energetyczny znany jest pod nazwą Energetyka rozproszona. Ów system opiera się na wytwarzaniu energii w tym samym punkcie, w którym będzie ona pobierana, powodując w sposób bezpośredni ograniczenie strat w sieci oraz przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W porównaniu z systemem tradycyjnym, energetyka rozproszona posiada wiele zalet. Oferuje korzyści zarówno na poziomie technicznym, ekonomicznym jak i ochrony środowiska.

Aspekt techniczny

Polepsza jakość usług elektrycznych, ograniczając - dzięki mniejszemu wykorzystaniu linii wysokiego napięcia - możliwość wystąpienia awarii.

Systemy DG (Distributed generation) mają budowę modułową i zapewniają elastyczność systemu dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to prosty sposób montażu w krótkim czasie. Kolejną zaletą jest elastyczność całkowitej mocy produkcyjnej systemów DG, uzyskiwana poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby modułów, co ułatwia działanie systemu operacyjnego i konserwacyjnego.

Energetyka rozproszona ogranicza straty energii w sieciach dystrybucji i transportu.

Aspekt ekonomiczny

Pozwala uniknąć kosztów inwestycji w przesył i dystrybucję, generując jednocześnie mniejsze koszty w infrastrukturze elektrycznej, a w konsekwencji - uzyskując oszczędności w kosztach funkcjonowania i konserwacji.

Pozwala ograniczyć koszty paliwa, dzięki polepszeniu wydajności w przypadku zastosowań układów kogeneracyjnych. Opisywane systemy wykorzystują ciepło resztkowe w celu jego reutylizacji w ogrzewaniu, chłodzeniu lub w celu zwiększenia jego wydajności poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, powodując zaoszczędzenie energii pierwotnej.

Aspekt środowiskowy

Powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Energetyka rozproszona przyczynia się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie systemów in-situ. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie poboru energii pierwotnej ze źródeł tradycyjnych na rzecz wytwarzania czystszej energii, jak w przypadku systemu fotowoltaicznego, a dodatkowo unika się emisji wygenerowanych na skutek strat w przesyle energii z elektrowni do miast.

Opisywane systemy mogą zawierać wiele układów służących do generowania i magazynowania energii, pozwalając na przeniesienie procesu wytwarzania energii z systemów konwencjonalnych do systemów solarnych lub wiatrowych.

Jednak, aby osiągnąć transformację energetyczną, nie wystarczy zdecentralizować punkty wytwarzania energii oraz wykorzystywać źródła czystej energii. Należy również zmienić sposób konsumpcji energii. Zatem końcowy sukces opiera się na zmianie świadomości konsumenta oraz racjonalnym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Ograniczenie poboru energii opiera się na trzech głównych filarach:

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energię z systemu elektrycznego, bez negatywnego wpływu na zwykłe czynności wykonywane w budynkach, przemyśle lub w dowolnym procesie przetwarzania. Instalacja wydajna pod względem elektrycznym umożliwia jej optymalizację techniczną i ekonomiczną, czyli ograniczenie kosztów technicznych i ekonomicznych podczas jej eksploatacji.

Podsumowując, efektywność energetyczna obejmuje:

 • Wsparcie zrównoważonego charakteru systemu oraz środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2, osiągnięte dzięki optymalizacji zapotrzebowania na energię.
 • Polepszenie technicznego zarządzania instalacjami poprzez zwiększenie ich wydajności oraz zapobieganie przerwom w procesach produkcyjnych oraz ewentualnym awariom.
 • Ograniczenie zarówno kosztów ekonomicznych energii jak i kosztów eksploatacji instalacji.

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Mobilność elektryczna

Transformacja energetyczna jest niemożliwa bez mobilności elektrycznej: pojazd elektryczny to przyszłość. Zmiana pojazdu na elektryczny oznacza radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wystarczy tylko pomyśleć o różnicy wydajności między silnikiem spalinowym i elektrycznym.

Silnik elektryczny posiada wydajność około 95%, natomiast silnik cieplny - 30%. Do przejechania 100 km pojazd elektryczny zużywa trzy razy mniej energii niż pojazd tradycyjny.

Przy założeniu, że energia zużywana przez pojazdy elektryczne może pochodzić ze źródeł czystej energii, natomiast energia zużywana przez pojazdy tradycyjne pozyskiwana jest wyłącznie ze źródeł kopalnych.

Mobilność elektryczna

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Pobór energii przez budynki stanowi 40% całkowitej energii zużywanej w Europie. Ograniczenie poboru energii przez budynki stanowi jeden z głównych punktów działania ukierunkowanego na zmniejszenie zależności energetycznej, a tym samym - spełnienie wymogów porozumień międzynarodowych w celu powstrzymania zmian klimatycznych.

Mając to na względzie, przyjęto Dyrektywę Europejską 2010/31/UE, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, na mocy której wszystkie kraje członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie środki, aby od 2020 roku wszystkie nowo wznoszone budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (w przypadku budynków użyteczności publicznej - od roku 2018).

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii nZEB (nearly Zero-Energy Building) charakteryzują się bardzo wysokim poziomem efektywności energetycznej i komfortu, a także bardzo niskim poborem energii, którą czerpią w większości z odnawialnych źródeł energii na miejscu lub z otoczenia.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Bez wątpienia, transformacja energetyczna jest powiązana z szeregiem złożonych wyzwań, jednak w przypadku odpowiedniego podejścia do nich, korzyści uzyskane dzięki nowemu modelowi energetycznemu pozwolą powstrzymać zmiany klimatyczne i polepszyć jakość życia nas wszystkich.

Jak unikać opłat karnych na fakturze za energię elektryczną (przemysł i usługi)

włącz .

Jeśli masz własną firmę, z pewnością jedną z rzeczy, którymi się martwisz, jest faktura za energię elektryczną. Na pewno również słyszałeś o energii biernej oraz o tym, w jaki sposób może wpłynąć na końcowy koszt podany na fakturze. Jednak: czym w istocie jest ten rodzaj energii?

Co to jest energia bierna

Tak zwana energia bierna to ta część energii elektrycznej, którą niektóre urządzenia elektryczne i sprzęt pobierają z sieci i zwracają, nie wykorzystując jej. Z tego względu, nie stanowi rzeczywistego poboru, pomimo, że dystrybutorzy energii elektrycznej ponoszą koszty jej wytwarzania i przesyłu. W konsekwencji, widać je na fakturze, zwłaszcza gdy ta część energii stanowi wysoki odsetek pobieranej energii.

Urządzenia, które wykorzystują w największym stopniu tego rodzaju energię, to urządzenia generujące pole magnetyczne potrzebne do ich działania. I chociaż w mieszkaniu pobór energii biernej jest zaledwie zauważalny, to w przedsiębiorstwie może stanowić źródło znacznych kosztów, a czasami - spore zmartwienie.

Istnieją jednak rozwiązania, które możesz zastosować, aby zmniejszyć opłaty karne z powodu poboru energii biernej, wykorzystywanej przez zainstalowane u Ciebie urządzenia oraz skorygować tak zwany współczynnik mocy. Współczynnik ten określa stosunek mocy czynnej (rzeczywistej mocy użytecznej) do całkowitej mocy pobranej lub mocy pozornej. Jego wartość wynosi 1 lub jest mniejsza, i odzwierciedla rzeczywistą efektywność pobranej energii elektrycznej. Zatem wartość idealna współczynnika mocy to 1, co zakładałoby najlepsze wykorzystanie energii.

  


Urządzenia, które wykorzystują w największym stopniu tego rodzaju energię,
to urządzenia generujące pole magnetyczne potrzebne do ich działania

 

W jaki sposób ograniczyć energię bierną, aby zmniejszyć koszt na fakturze

Rozwiązania, które można wdrożyć, mają na celu przybliżenie w możliwie największym stopniu wartości współczynnika mocy do 1. Jedną z opcji, którą powinieneś wziąć pod uwagę, jeśli jeszcze jej nie posiadasz, to zainstalowanie baterii kondensatorów, która składa się zasadniczo z regulatora, styczników i kondensatorów.

Oprócz tego, należy ocenić, jak duża jest obecność harmonicznych w instalacji i, w razie potrzeby, zainstalować filtr harmonicznych. Te elementy są generowane na skutek zniekształcenia prądu elektrycznego, które wywołują niektóre urządzenia elektroniczne. Problem występuje wtedy, gdy rezonans, który mogą spowodować harmoniczne, powoduje ostatecznie uszkodzenia w instalacji, takie jak nadmierne nagrzanie lub uszkodzenia układu.

W każdym przypadku, należy wykonać szczegółowe badanie instalacji elektrycznej oraz naprawić ewentualne uszkodzenia, zwłaszcza w kondensatorach. W tym celu, powinieneś mieć do dyspozycji profesjonalistę, który doradzi Ci najlepsze rozwiązania dla Twojej instalacji.

Podsumowując, energia bierna może generować duże koszty na fakturze za energię elektryczną w przedsiębiorstwie i ograniczenie poboru tego rodzaju energii ma decydujące znaczenie dla redukcji niepotrzebnych kosztów. Zatem, jeśli pragniesz powierzyć profesjonaliście zbadanie i kontrolę Twojej instalacji oraz pomoc w zmniejszeniu kosztów na fakturze za energię elektryczną, prosimy o kontakt  z naszą firmą. Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wątpliwości i zapytania.

Kontrola kosztów oraz instalacji

włącz .

CEM-C. Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanymi systemami komunikacji
Kompletne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie poborem energii

Liczniki serii CEM-C to urządzenia przeznaczone do montażu na szynie DIN, które zostały zaprojektowane do odczytu energii elektrycznej. Umożliwiają zarządzanie informacjami o poborze energii elektrycznej w dowolnego rodzaju instalacji przemysłowej, handlowej lub linii produkcyjnej. Dzięki komunikacji RS-485 (Modbus RTU), urządzenia te mogą przekazywać wszelkie informacje do naszego systemu PowerStudio SCADA, umożliwiając automatyczne tworzenie i przesyłanie symulacji faktur za energię elektryczną w celu rozdziału kosztów energii elektrycznej między poszczególnych użytkowników. Dodatkowo, urządzenia przekazują wartości zmiennych elektrycznych niezbędnych do pełnego zarządzania instalacją.
CEM-C
System zabezpieczający przed oszustwami
Cała gama liczników CEM-C jest wyposażona w system zabezpieczający przed oszustwami za pomocą plombowanych pokryw, co zapobiega możliwości manipulacji przy okablowaniu licznika przez niepowołane osoby. Poza tym, pomiar energii pobieranej przez wszystkie urządzenia jest zapisywany w jednym rejestrze, co zapobiega błędnym odczytom na skutek nieprawidłowego okablowania lub próby oszustwa.
Nie tylko do pomiaru energii
Urządzenia CEM-C mogą być wykorzystywane również jako analizatory sieci, zainstalowane w instalacjach z podłączeniem bezpośrednim lub pośrednim, zależnie od modelu. Urządzenia nie tylko zarządzają energią czynną lub bierną, lecz również mierzą napięcie, prąd, moc, cosφ oraz pozostałe zmienne elektryczne, umożliwiając kontrolę prawidłowego działania instalacji.
Zastosowania
Gama liczników energii CEM-C została zaprojektowana do zastosowań przy częściowych pomiarach energii. Wszystkie liczniki gamy CEM-C zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi liczników do fakturowania (IEC 62052-11, IEC 62053-21 i IEC 62053-23). Główne zastosowania gamy CEM-C to: Lotniska, Duże infrastruktury, Centra handlowe i supermarkety, Hotele i przemysł.
 • Dostawy energii elektrycznej dla wielu użytkowników z indywidualnym rozliczeniem kosztów.
 • Kontrola kosztów produkcji poprzez obliczenie kosztu energetycznego odnoszącego się do produktu końcowego.
 • Przypisanie wydatku energetycznego, godzin produkcji i emisji CO2 do instalacji lub procesu produkcyjnego (tylko w przypadku CEM-C21 i CEM-C31).
CEM-C5
CEM-C5
Licznik jednofazowy pomiar bezpośredni do 50 A
(1 moduł)
Datasheet
CEM-C6
CEM-C6
Licznik jednofazowy pomiar bezpośredni do 100 A
(1 moduł)
Datasheet
CEM-C21
CEM-C21
Licznik trójfazowy pomiar bezpośredni do 65 A
(3 moduły)
Datasheet
CEM-C31
CEM-C31
Licznik trójfazowy pomiar pośredni .../5 A
(3 moduły)
Datasheet

Aplikacje morskie: Nowe urządzenia z certyfikatem Lloyd’s Register

włącz .

CIRCUTOR oferuje szeroką gamę sprzętu do pomiaru parametrów elektrycznych w formacie analogowym z homologacją Lloyd's Register of Shipping.

Wspomniany certyfikat jest wręcz niezbędny w przypadku montażu urządzeń pomiarowych przeznaczonych do zastosowań morskich, stanowiąc potwierdzenie jakości naszych produktów przez niezależną instytucję o międzynarodowej renomie.

Lloyd's Register to organizacja działająca od 1760 roku w dziedzinie doradztwa technicznego, oceny zgodności oraz analizy ryzyka produktów do zastosowań morskich, zajmująca się kontrolą materiałów przeznaczonych do zastosowań morskich i stosująca własne procedury kontrolne, umożliwiające przyznanie cennego znaku homologacji.

Poniżej podano urządzenia analogowe, które w ostatnim czasie uzyskały certyfikację:

Modele EC do pomiaru prądu przemiennego (z ruchomym rdzeniem stalowym) ze skalą 90º
corriente alterna - hierro móvil

Woltomierze (6V...600V)

EC 48 (48x48mm)
EC 72 (72x72mm)
EC 96 (96x96mm)
EC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100mA...60A)

EC 48 (48x48mm)
EC 72 (72x72mm)
EC 96 (96x96mm)
EC 144 (144x144mm)

Modele BC do pomiaru prądu stałego (z ruchomą cewką) ze skalą 90º
corriente contínua - bobina móvil

Woltomierze (60mV...600V)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100µA...60A)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

Wskaźniki procesu (60mV...600V i 100µA...60A)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

 

Modele ZC do pomiaru prądu stałego (z ruchomą cewką) ze skalą 240º
corriente contínua - bobina móvil

Woltomierze (60mV…600V)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100µA...60A)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

Wskaźniki procesu (60mV...600V i 100µA...60A)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

 

Punkty inteligentnego ładowania: najlepsza opcja dla Twojej wspólnoty mieszkańców

włącz .

W związku z coraz powszechniejszym występowaniem pojazdów elektrycznych, coraz bardziej niezbędne stają się punkty inteligentnego ładowania umożliwiające działanie tych pojazdów. Wspomniane punkty ładowania mogą być instalowane w wielu miejscach, również we wspólnocie, w której mieszkasz.

Gdzie naładować samochód elektryczny

Pojazd elektryczny już znalazł swoje miejsce w naszej rzeczywistości i oczywiste jest, że w niedalekiej przyszłości stanie się istotną częścią parku samochodowego. Z tego względu, należy już teraz myśleć o dostosowaniu naszej rzeczywistości do tego rodzaju pojazdów. Podobnie jak w przypadku samochodów z napędem benzynowym, samochód elektryczny musi być zasilany energią. W konsekwencji, niezbędne okazują się punkty ładowania, coraz częściej spotykane w miastach.

Te miejsca, służące do naładowania pojazdu elektrycznego, mogą znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz oraz należeć do sieci publicznej lub mieć charakter prywatnych punktów ładowania. W tym kontekście, doskonałą opcją, którą powinieneś wziąć pod uwagę, jest zainstalowanie w Twojej wspólnocie mieszkańców punktu inteligentnego ładowania. Dzięki temu samochody przyjazne dla środowiska będą mogły naładować swoje akumulatory, a Ty sam codziennie będziesz mógł naładować bez problemów swój pojazd.

Co to są systemy inteligentnego ładowania

Lecz, czym w istocie są te systemy? Opisywane punkty to miejsca służące do wydajnego ładowania pojazdów. System łączy w sobie urządzenie do ładowania energią elektryczną z szeregiem parametrów zapewniających ładowanie w określonych porach dnia. Jest to inteligentny system, który zapewnia ładowanie w zależności od kosztów energii elektrycznej na przestrzeni całego dnia lub w określonych momentach, w których występuje mniejszy pobór energii elektrycznej w danej nieruchomości.

A to nie wszystko. Ten inteligentny system ładowania pojazdów może dysponować danymi pozwalającymi określić użytkowników punktu ładowania, a także prędkość, z jaką należy wykonywać ładowanie pojazdu elektrycznego. Te punkty są idealnie dostosowane do ładowania Twojego samochodu elektrycznego.

Zalety umieszczenia punktu ładowania w Twojej wspólnocie

Następnie, możesz zapytać, dlaczego instalować punkt ładowania w Twojej wspólnocie, skoro istnieje sieć publiczna. Otóż, obecne sieci publiczne nie są zbyt rozległe, dlatego w przypadku punktu ładowania należącego do wspólnoty możesz mieć pewność, że Twój samochód będzie mógł się ładować każdej nocy. W ten sposób rano będzie już w pełni naładowany, gotowy do jazdy.

Natomiast identyfikacja użytkowników, którą zapewnia inteligentny system, umożliwi dokładne ustalenie tożsamości osób korzystających z punktu ładowania. Powinieneś wziąć pod uwagę również i to, że dzięki obecności punktu ładowania w Twojej wspólnocie mieszkańców, unikniesz czekania i kolejek, często spotykanych w przypadku korzystania z punktów sieci publicznej.

A zatem pojazdy elektryczne to przyszłość, ale potrzebują miejsca, w którym będą mogły zostać naładowane. Bez wątpienia, punkty inteligentnego ładowania to bezwzględnie zalecane rozwiązanie, które powinno znaleźć swoje miejsce we wspólnotach mieszkańców. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat lub potrzebujesz porady, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Punkty inteligentnego ładowania: najlepsza opcja dla Twojej wspólnoty mieszkańców

Czy wiesz, w jaki sposób kompensować energię w sposób natychmiastowy, nie przejmując się harmonicznymi?

włącz .

W przypadku instalacji wymagających kompensacji energii biernej, zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, w sposób natychmiastowy oraz bez konieczności stosowania kondensatorów mocy, rozwiązaniem jest urządzenie SVG (statyczny generator mocy biernej).

Istnieją bardzo szczególne przypadki, w których tradycyjne urządzenia kompensacyjne nie mogą skompensować całej energii biernej lub prawidłowo działać z powodu charakterystyki sieci. Nowe urządzenia SVG potrafią kompensować energię bierną w sposób natychmiastowy, zapewniając dokładną regulację cosϕ, dzięki czemu zapobiega się naliczaniu dodatkowych opłat na fakturze za prąd elektryczny, zarówno za nadmierny pobór energii biernej jak i pojemnościowej (zależnie od systemu opłat w danym kraju).

Zasada działania generatora statycznego mocy biernej polega na dostarczaniu prądu płynącego w kierunku przeciwnym do kierunku prądu pobieranego przez instalację, powodując natychmiastową regulację cosϕ, z czasem reakcji 20 ms. W ten sposób unika się konieczności instalowania kondensatorów mocy oraz ewentualnych skutków rezonansu w sieci (zwiększenie poziomu %THD), które mogą spowodować uszkodzenie elementów składowych instalacji.

Z tego względu urządzenia SVG są idealne do zainstalowania w sytuacjach, w których tradycyjne urządzenia nie mogą dokonywać kompensacji lub prawidłowo pracować:

 • Instalacje charakteryzujące się dużymi zmianami obciążeń
 • Instalacje z obciążeniami pojemnościowymi
 • Instalacje o niezrównoważonych poborach energii elektrycznej (różnice w poborach energii w różnych fazach)
 • Instalacje o wysokich poziomach zniekształceń harmonicznych (%THD)
 • Przewody, w których występują ciągłe zmiany napięcia

SVG

 

Więcej informacji: SVG. Generator statyczny mocy biernej

 

video SVG
Video SVG. Generator statyczny mocy biernej

Dostępna nowa aktualizacja Wibeee

włącz .

Przejmij w prosty sposób kontrolę nad swoją instalacją elektryczną

Nowa aktualizacja

CIRCUTOR udostępnia nową aktualizację platformy Wibeee, która zapewnia nowe funkcje i poszerza wachlarz możliwości zarządzania i kontroli poboru energii w instalacji elektrycznej.

 • Automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną
 • Personalizacja wyświetlania danych
 • Zarządzanie klientami lub użytkownikami
 • Symulacja faktur za energię elektryczną

 

Wibeee

Wibeee to analizator poboru energii z połączeniem bezprzewodowym Wi-Fi, który pokazuje dane chwilowe i historyczne dotyczące poboru energii elektrycznej, za pomocą dowolnego urządzenia typu smartfon, tablet lub komputer osobisty, z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji lub wbudowanego serwera internetowego. Jest to idealne narzędzie do optymalizacji wydajności Twojej instalacji elektrycznej oraz do kontrolowania i pokazywania naszych oszczędności energetycznych.

Otrzymuj automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną  

Zawsze na bieżąco:
Otrzymuj automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną

Wybierz dowolną zmienną w swoich urządzeniach Wibeee, określ częstotliwość i formę prezentacji danych (tabele, słupki lub linie), aby system wysyłał automatycznie wiadomości elektroniczne do wybranych przez Ciebie osób, wraz z wykresami i tabelami zmiennych, których kontrolą jesteś zainteresowany.
Zarządzaj klientami lub użytkownikami Twojej organizacji  

Większa kontrola:
Zarządzaj klientami lub użytkownikami Twojej organizacji

Zostań administratorem konta na platformie Wibeee i zarządzaj własnymi urządzeniami oraz urządzeniami powiązanymi z Twoimi klientami lub innymi użytkownikami. W ten sposób będziesz mógł rejestrować konta innych użytkowników i zarządzać nimi z poziomu Twojego konta.
Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych  

Więcej szczegółów:
Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych

Wybierz dowolną zmienną w swoich urządzeniach Wibeee, określ częstotliwość i formę prezentacji danych (tabele, słupki lub linie), aby system wysyłał automatycznie wiadomości elektroniczne do wybranych przez Ciebie osób, wraz z wykresami i tabelami zmiennych, których kontrolą jesteś zainteresowany.

Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych
Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)  

Nowe funkcje:
Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)

Platforma zawiera nowy system taryfikacji (w wersji beta), która umożliwi Ci zastosowanie do odczytów energii różnych typów taryf i umów (na poziomie Hiszpanii), dzięki czemu będziesz mógł w pełni kontrolować swoją fakturę za energię elektryczną.

W chwili obecnej, funkcja zarządzania taryfami znajduje się w trybie beta/rozwoju i jest dostępna bezpłatnie (podlega modyfikacjom w przyszłości, w warunkach świadczenia usług).

Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)

Skorzystaj również z wszystkich nowych elementów w najnowszej wersji aplikacji

Download App Wibeee

Download App Wibeee

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przejść do strony internetowej Wibeee:

wibeee.circutor.com

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT