UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Zasady korzystania z sieci społecznościowych

 

Wszystkie oficjalne profile firmy CIRCUTOR, SA w sieciach społecznościowych informują użytkownika o warunkach i zasadach korzystania z nich. Wspomniane warunki zostały określone w poniższym dokumencie:

Firma CIRCUTOR stworzyła tę stronę w sieciach społecznościowych, aby poznać Twoją opinię, przekazywać Ci informacje oraz abyś mógł lepiej poznać naszą firmę. Jej głównym celem jest rozwijanie transparentnego i konstruktywnego dialogu pod warunkiem wzajemnego okazywania sobie szacunku przez wszystkich użytkowników.

Aby ten kanał komunikacji służył wszystkim z korzyścią, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Zanim zaczniesz czynnie uczestniczyć w sieci społecznościowej, powinieneś uważnie przeczytać poniższe zasady korzystania z niej:

 1. Pamiętaj, że jest to forum publiczne. Zamieszczając jakiekolwiek dane, komentarz lub informacje, musisz pamiętać, że podane elementy mogą być widziane przez pozostałych użytkowników tej sieci społecznościowej i przez firmę CIRCUTOR.
 2. Prosimy, abyś zwracał się w pierwszej osobie i abyś starał się swoimi komentarzami wnosić dodatkową wartość, udostępniając informacje i przedstawiając różne punkty widzenia. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za swój komentarz i za ewentualne konsekwencje dla Twojego wizerunku i Twojej reputacji. Jeśli masz wątpliwości, nie zamieszczaj komentarza.
 3. Ta przestrzeń stanowi forum wymiany opinii oraz konstruktywnej debaty, lecz nie jest to odpowiednie miejsce do prowadzenia polemiki, dyskredytowania innych użytkowników lub osób trzecich ani do składania skarg i reklamacji, które powinny być kierowane innymi specjalnymi kanałami, udostępnionymi w tym celu przez firmę CIRCUTOR.
 4. Traktuj z szacunkiem innych użytkowników; używaj odpowiedniego i grzecznego języka oraz postępuj tak, jakbyś znajdował się w obecności innej osoby.
 5. Nie publikuj materiałów reklamowych ani nie wykorzystuj tego profilu w celu osiągnięcia zysku lub prowadzenia działalności handlowej, nie porównuj ani nie oceniaj produktów lub usług innych firm. Nie jest to również miejsce służące do osobistej reklamy lub do poszukiwania pracy; CIRCUTOR posiada specjalny kanał, przeznaczony do tego celu.
 6. Twój komentarz powinien zawierać rzeczywiste, konkretne dane i spójną argumentację. Dopuszcza się cytowanie lub reprodukcję małych fragmentów tekstów, książek lub ogólnie - dzieł osób trzecich pod warunkiem, że zostanie wskazane źródło i nazwisko autora. Jeśli Twój komentarz zawiera Twoje własne materiały (tekst, fotografie, rysunki, materiały wideo i materiały dźwiękowe), informujemy, że tym samym udzielasz firmie CIRCUTOR zezwolenia na odtwarzanie ich w dowolnym medium fizycznym lub wirtualnym, gdzie podamy Twoje nazwisko jako autora, przy czym ma to miejsce bez uszczerbku dla prawa innych użytkowników sieci do zapisywania lub odtwarzania tych materiałów.
 7. Symbol "C", "CIRCUTOR" i/lub wszelkie inne logo, których używamy na tym profilu, są zastrzeżonymi markami. Własnością firmy są również wszelkie treści opublikowane przez CIRCUTORA na tym profilu i dlatego CIRCUTOR zastrzega sobie wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Powinieneś zobowiązać się do ich przestrzegania i niewykorzystywania bez odpowiedniego zezwolenia, bez względu na wykorzystywane medium.
 8. Pobieranie treści, kopiowanie lub drukowanie jakichkolwiek komentarzy jest możliwe wyłącznie do osobistego, prywatnego użytku.
 9. Informujemy, że z tego profilu w tej sieci społecznościowej, firma CIRCUTOR nigdy nie skieruje do Ciebie w sposób publiczny prośby o Twoje dane osobiste.
 10. Informacje zawarte na tym profilu nie powinny być uważane za informacje o charakterze doradczym, rekomendacje kupna, sprzedaży ani też wszelkich innych operacji handlowych w odniesieniu do produktów lub rozwiązań firmy CIRCUTOR.
 11. Naszym obowiązkiem jest dbanie o odpowiedni sposób korzystania z tego profilu i dlatego firma CIRCUTOR, jako administrator, zastrzega sobie prawo do usuwania, bez prawa do repliki, wszelkich komentarzy, które:
 • Będzie uważała za bezprawne, obraźliwe, mające charakter groźby, bezpodstawne, mające charakter kalumnii, niestosowne, dyskryminujące pod względem etycznym lub społecznym, lub naganne pod względem zawodowym, lub które, w pewnej formie, mogą narazić na szkody materialne i moralne firmę CIRCUTOR, jej pracowników, współpracowników lub osoby trzecie.
 • Będą zawierały dane osób trzecich bez ich zezwolenia.
 • Będą zawierały jakiegokolwiek rodzaju rekomendacje dotyczące materiału reklamowego lub propagandowego, osobistego lub na rzecz osób trzecich, zarówno osób fizycznych jak i prawnych.
 • Będą redundantne.
 • Nie będą zgodne z profilem strony.

 

Odpowiedzialność i gwarancja firmy CIRCUTOR

CIRCUTOR nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane na tym profilu i nie gwarantuje w żaden sposób ich prawdziwości, dokładności lub aktualności informacji podanych na profilu.

W żadnym przypadku, firma CIRCUTOR, jej administratorzy, pracownicy i upoważniony personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, reklamacje lub koszty jakiegokolwiek typu, zarówno wynikające jak i niewynikające z korzystania z tej sieci społecznościowej; z informacji, które pozyskano lub do których uzyskano dostęp poprzez lub w oparciu o tę sieć społecznościową; z pojawienia się wirusów informatycznych, usterek operacyjnych lub przerw w działaniu lub transmisji, lub usterki na linii; korzystanie z tej sieci społecznościowej, zarówno za pomocą bezpośredniego połączenia jak i poprzez odnośnik lub w inny sposób, stanowi ostrzeżenie dla każdego użytkownika, że te zdarzenia mogą wystąpić.

CIRCUTOR nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, które nie należą do firmy i do których można uzyskać dostęp za pomocą odnośników ("links") z tego profilu lub za jakiekolwiek treści udostępnione przez osoby trzecie.

CIRCUTOR zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, usuwania lub ograniczania treści tego profilu, odnośników lub informacji uzyskiwanych za pomocą tej sieci, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.

W przypadku wątpliwości związanych z nawigacją, treścią i dostępem, prosimy o kontakt z administratorem profilu.

 

CIRCUTOR, SA

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT