We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Eficiència energètica elèctrica

Eficiencia energética eléctrica  


Actualment el gran augment de demanda d'energia, així com les previsions existents a curt termini, mostren una sèrie de grans problemes a escala mundial:

 • Afectació greu al medi ambient.
 • Encariment progressiu de les energies fòssils.
 • Repercussions sobre les economies.
 • Falta de model energètic.

Les raons que ens porten a aquesta anàlisi són bàsicament dues. D'un costat, la dependència en un percentatge molt elevat dels combustibles fòssils, tal i como es descriu a continuació:

 • 80 % combustibles fòssils.
 • 10 % biomassa tradicional.
 • 6 % energia nuclear.
 • 2 % hidràulica.
 • 2 % energies renovables.

De l'altre costat, el 15% de la població mundial consumeix el 53% de l'energia generada. Aquest fet és especialment important en un moment en què existeixen economies emergents en procés de desenvolupament, fet que implica un gran increment dels consums d'energia.

Per tant, per poder compatibilitzar les necessitats d'energies actuals i futures, amb el medi ambient i les economies, existeixen dues línies de treball molt importants:

 • La implantació d'energies renovables.
 • Un ús racional i conscient de l'energia, és a dir, la necessitat de fortes polítiques d'Eficiència Energètica.

CIRCUTOR us dóna els consells necessaris perquè aconseguiu tenir una instal·lació elèctrica energèticament eficient. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT