We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Qualitat de subministrament i qualitat d'ona


La incorporació d'equips d'electrònica de potència és una realitat pels avantatges que presenten a nivell d'estalvi energètic i facilitat de regulació, és a dir, confort.

Entre aquests equips s'han de destacar tots aquells que regulin o converteixin algun tipus de magnitud elèctrica com SAI, variadors de velocitat, arrencadors, dimmers, etc., a més dels ordinadors.

Però, la utilització d'aquests equips, amb tots els seus avantatges energètics, comporta la generació tan de fuites a terra, com de mala qualitat d'ona, és a dir, corrents harmònics i d'altes freqüències.

No obstant això, és important la distinció entre qualitat de subministrament elèctric i qualitat d'ona, la qual cosa permet conèixer l'origen de les pertorbacions.

  • El primer concepte fa referència a com la companyia subministradora entrega la tensió (interrupcions, buits, sobretensions, etc.)
  • El segon concepte, qualitat d'ona, es refereix a com l'usuari utilitza el corrent que, posteriorment, afecta a la tensió. És en aquest concepte on apareixen els problemes derivats de corrents harmònics i altes freqüències generats pels equips ja esmentats

Calidad de suministro y calidad de onda

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT